Verhoging van huurforfait treedt 1 juli in werking

DEN HAAG, 27 JUNI. De Tweede Kamer is vanmorgen - met uitzondering van de oppositiepartij VVD - akkoord gegaan om de verhoging van het huurwaardeforfait met terugwerkende kracht per 1 juli te laten ingaan.

Het probleem van de inwerkingtreding van de wet doet zich voor omdat de Eerste Kamer pas op 2 juli het wetsvoorstel behandelt. In de zogenoemde novelle die door de Tweede Kamer is aanvaard, wordt terugwerkende kracht van de inwerkingtreding mogelijk gemaakt als het voorstel tussen 30 juni en 1 augustus door de Eerste Kamer wordt behandeld. In een toelichting gaf staatssecretaris Van Amelsvoort (financien) nog een waarschuwing aan de senaat. Als de Eerste Kamer het voorstel niet tijdig behandelt of niet goedkeurt “volgt kabinetsberaad”. Van Amelsvoort zet de Eerste Kamer daarmee onder druk om akkoord te gaan met de verhoging van de belasting voor huiseigenaren.