Van Abbemuseum gaat uitbreiden in de hoogte

EINDHOVEN, 27 JUNI. Directeur Jan Debbaut van het stedelijk Van Abbemuseum in Eindhoven voor moderne kunst heeft gisteren een voorlopig ontwerp gepresenteerd voor de uitbreiding van het museum. Daardoor zal het museum drie keer zo groot worden. De totale kosten van het project worden geraamd op bijna 24 miljoen gulden. Kort geleden stelde de gemeenteraad 18 miljoen gulden beschikbaar.

Het voorlopig ontwerp wordt over twee weken aangeboden aan de raadscommissie van cultuur. Als de gemeenteraad er zijn goedkeuring aan hecht, zal een definitief ontwerp worden gemaakt. Daarmee zal nog ongeveer een jaar gemoeid zijn. Als alles meezit, aldus Debbaut, kan het nieuwe gebouw eind 1995 of begin 1996 in gebruik worden genomen. Het ontwerp, van de hand van architect Abel Cahen, handhaaft een groot deel van het oorspronkelijke bakstenen gebouw, dat in de jaren dertig werd ontworpen door architect Alexander Jacobus Kropholler. Het museum staat niet op de monumentenlijst. Alleen het karakteristieke torentje met de klok zal moeten verdwijnen. Daarvoor in de plaats komen halverwege in elkaar overlopende verdiepingen met vier verschillende niveaus, die eruit zien als schuin op elkaar gestapelde dozen. Zij worden verbonden door een verticale glazen zuil aan de voorkant van het gebouw. Op de begane grond komt een transparante serreachtige uitbouw om het oude gebouw heen. De hoofdingang blijft op dezelfde plaats. De buitenkant van het nieuwe gedeelte zal sober worden gehouden, aldus Cahen, en zal bestaan uit glas en wit pleisterwerk. De bakstenen gevel van Krophollers ontwerp blijft gehandhaafd. Cahen zei gisteren gekozen te hebben voor een verticale, compacte oplossing en niet voor een nieuw gebouw achter het museum, zoals algemeen verwacht werd. De architect vreesde dat in het laatste geval bezoekers te lange, en saaie afstanden zouden moeten afleggen. Compactheid bevordert de levendigheid, aldus Cahen. Bovendien, zei hij, zou door een langgerekt model de intimiteit van het ontwerp van Kropholler verloren gaan. De totale tentoonstellingsruimte voor de presentatie van de bestaande collectie en tijdelijke exposities groeit in het nieuwe plan van 844 vierkanter meter nu naar 2750. Een van de uitgangspunten van het ontwerp was dat het door Kropholler gebouwde symmetrische tentoonstellingscircuit op de parterre bewaard zou blijven. De betrokkenen waren het erover eens dat dat buitengewoon goed in elkaar zit. Bovendien is de lichtinval door het glazen dak zeer mooi. Volgens de architect was een van de zwakke punten van het oude museum dat het er, door het gebrek aan ramen, van buiten wat ongenaakbaar uitziet. Gebleken is bijvoorbeeld dat het museum maar weinig bezoekers uit Eindhoven zelf trekt. Daarom heeft Cahen geprobeerd het geheel wat toegankelijker te maken. In het nieuwe gebouw zullen alle ruimten met een publieksfunctie, zoals het restaurant, de bibliotheek en de boekwinkel, van grote ramen zijn voorzien. Het restaurant zal ook open staan voor niet-bezoekers van het museum. In het souterrain zal onder andere depotruimte komen en een aula met 150 zitplaatsen. Het Van Abbemuseum is al jaren te klein. De collectie moderne kunst is de laatste jaren steeds verder gegroeid en bestaat nu uit ongeveer tweeduizend stukken, maar de ruimte om die te exposeren ontbreekt. De uitbreidingsplannen dateren al van 1956. In 1978 werd een nieuwe vleugel aan het museum gebouwd, die als noodoplossing had moeten dienen voor de eerstkomende tien jaar. Deze vleugel zal in het nieuwe ontwerp verdwijnen.