Utrecht tegen plan voor woningbouw op kassengebied Vleuten

DEN HAAG, 27 JUNI. De toekomst van het kassengebied bij Vleuten-De Meern is inzet van een conflict tussen het kabinet en de regio. Het kabinet wil daar 5.000 woningen laten bouwen en de glastuinbouw laten verdwijnen. Provincie- en betrokken gemeentebesturen zijn het daar niet mee eens.

Zij willen de woningen in Nieuwegein (Rijnenburg) bouwen. De Tweede Kamer zal de knoop hierover eventueel moeten doorhakken. Ter verbetering van het openbaar vervoer moeten er volgens de kabinetsplannen sneltrams komen naar de Uithof en naar Vleuten-De Meern. Minister Alders (ruimtelijke ordening) relativeerde vanochtend bij de presentatie van de 'Vierde Nota Extra' het conflict met Utrecht. Over het grootste deel van de bouwplannen voor de Utrechtse regio (30.000 woningen) bestaat wel een akkoord. Zij komen grotendeels te staan in het bestaande stedelijke gebied van Utrecht en in Houten. De regio kiest voor verdere uitbreiding van Nieuwegein (lokatie Rijnenburg). De minister kiest voor Vleuten-De Meern, dus dicht bij de stad Utrecht, om een te grote spreiding van de nieuwbouw te voorkomen. Voor de uitvoering van de bouwplannen in en bij de steden kiest het kabinet voor een opmerkelijk, nieuw instrument: stadswestelijk grondbeleid. Dat betekent dat in stadsgewesten kosten van verschillende lokaties tussen gemeenten kunnen worden verrekend. De regering wil dat er in de toekomst een stadsgewestelijke grondmarkt met regionale grondbedrijven ontstaan. Voor een dergelijke, verregaande samenwerking tussen gemeenten is een interimwet nodig, die eerder deze week werd aangekondigd bij de presentatie van de kabinetsplannen voor een nieuwe vorm van regionaal bestuur. Het kabinet houdt vast aan het groen houden van het Groene Hart, maar ziet af van de meest verregaande maatregel om dat te bereiken: het schrappen van alle bestaande, maar nog niet gerealiseerde bouwlokaties. Daartegen hadden de drie randstedelijke provincies grote bezwaren. De keuze is nu dat het volbouwen van deze plekken over een langere periode wordt uitgesmeerd, waardoor het bouwtempo omlaag gaat. Daarmee is nog het conflict tussen kabinet en provincies nog niet geheel opgelost. De provincies willen nog 21.000 woningen in het Groene Hart bouwen, het kabinet wil niet verder gaan dan 15.000. De provincies zullen voor 1995 in hun streekplannen de grenzen aangeven waarbuiten in het Groene Hart geen verstedelijking mag plaats hebben. Een soortgelijke oplossing voor Gelderland stuit vooralsnog op bezwaren van het provinciebestuur daar. Uit de nota blijkt verder dat het kabinet wel vasthoudt aan strengere parkeernormen die bij bedrijven moeten gaan gelden, maar dat ze meer geleidelijk worden ingevoerd en mede afhankelijk worden gesteld van de mate waarin het openbaar vervoer wordt verbeterd.