'UEFA ziet Feyenoord nu als de bekerwinnaar'

UTRECHT, 27 JUNI. Typerend dat KNVB-secretaris Jan Huijbregts gisteravond na afloop van het kort geding in de Utrechtse rechtbank een schouderklopje kreeg van een robuuste Feyenoord-supporter. Het was de dankbare fan niet ontgaan dat de voetbalbond er geen moeite mee had dat de Rotterdamse club door rechtbankpresident mr. H.F.M. Hofhuis in het gelijk werd gesteld. De verplichte gedeeltelijke replay, maandag in het vonnis van dezelfde rechter bepaald, hoeft niet voor 31 juli te worden gespeeld, en dus evenmin aanstaande zondag zoals de voetbalbond had voorgesteld. Wat Feyenoord niet kon en de KNVB om organisatorische redenen niet wilde is dus van de baan. Zelden zullen eiseres en gedaagde zo broederlijk een rechtzaal hebben verlaten.

De derde partij, BVV Den Bosch, bleef echter als de grote verliezer achter. De KNVB meldde Feyenoord vandaag onmiddellijk per telefax aan voor het Europa Cup II-toernooi. Dit, volgens de bond, geheel conform de eerder geuite wens van de rechter, dat Nederland de deelname aan dit toernooi niet mag mislopen. En de UEFA weigert voorlopig de inschrijftermijn, die komende zondag afloopt, te verlengen. De commissie Europa-Cupvoetbal heeft pas op 10 juli, een dag voor de loting, zitting. Als er al enige speelruimte zit in de reglementen van Europese voetbalunie, bestaan er tot deze datum in elk geval geen alternatieven. Tot verdriet van de BVV Den Bosch dat nu wel de mogelijkheid heeft bekerkampioen te worden maar de lucratieve deelname aan het Europa Cup II-toernooi kan vergeten. Theo Heijmans, de voorzitter van BVV Den Bosch, reageert ontstemd als hij hoort dat de KNVB Feyenoord vandaag heeft aangemeld als deelnemer voor het Europa Cup II-toernooi en werpt weer een nieuw licht op de affaire. “Hierover is het laatste woord nog niet gesproken. De rechter heeft beslist dat er voor zondag geen aanmelding mag plaatsvinden. Er moet tot het laatste moment worden gewacht op een mogelijke dispensatie en wij zullen alles in het werk stellen om dat af te dwingen. Ik heb de KNVB voorgesteld om gezamenlijk naar Zwitserland af te reizen. Daarop heb ik nog geen reactie gehad.” Raadsman mr. L. Schuttelaar adviseert het bestuur van Den Bosch om uit te zoeken wat een mogelijke afwijzing van Feyenoords deelname aan de Europa Cup voor invloed heeft op het gerechtelijke vonnis. “Als de UEFA zich op het standpunt stelt dat alleen de bekerwinnaar mag worden aangemeld kan Nederland alsnog zonder vertegenwoordiger komen te staan. Dat biedt misschien nog enige mogelijkheden voor Den Bosch.” Jan Huijbregts van de KNVB, die ook zitting heeft in de commissie Europa-Cupcompetities, denkt echter niet dat de afvaardiging van Feyenoord nu nog in gevaar kan komen. “Voor de UEFA is Feyenoord de winnende finalist. De wedstrijd is op 2 juni uitgespeeld en de beker uitgereikt. Dat zijn feiten die voor de Europese voetbalunie doorslaggevend zijn. Mocht de commissie op 10 juli een andere mening zijn toegedaan dan biedt artikel 57 van de FIFA-statuten nog een escape. Daarin staat dat een club of bond via tussenkomst van de rechter geen geschillen mag oplossen. Met andere woorden het vonnis waarin is bepaald dat de tweede helft moet worden overgespeeld is voor de UEFA niet van toepassing. Aan de fax naar Bern is een toelichting gevoegd met de gisteren gedane uitspraak van de rechter. Wij hebben hem immers expliciet gevraagd of Feyenoord kan worden ingeschreven voor het Europa Cup II-toernooi. Daar heeft hij bevestigend op geantwoord.” Mr. L. Schuttelaar van BVV Den Bosch was vanochtend nog niet over zijn teleurstelling heen. “Ik snap eerlijk gezegd de uitspraak van de rechter niet. Mijns inziens heeft hij toch iets te snel een oordeel geveld. De rechter toonde aanvankelijk lef met zijn vonnis om de tweede helft te laten overspelen. Kennelijk is hij geschrokken van de publiciteit en heeft hij in tweede instantie die uitspraak enigszins willen verzachten. Terwijl er toch geen enkele onrechtmatige handeling van Den Bosch kan worden aangetoond. Wij hebben slechts een besluit van de KNVB willen uitvoeren en kwamen op voor onze belangen.” De advocaat van Feyenoord, mr. J. Mentink, betoogde gisteren dat de club uit De Kuip voor zondag onmogelijk een representatief elftal op de been kan brengen. “Wij hebben er alles aangedaan om onze spelers op hun vakantieadres te bellen. Maar op drie na waren ze onbereikbaar. Bovendien hebben ze recht op drie aaneengesloten weken vakantie. Met het potentieel dat we nu zondag op de been kunnen brengen zou de gedeeltelijke replay een aanfluiting worden.” Woorden die weinig indruk maakten op mr. Schuttelaar van Den Bosch. “Feyenoord heeft het kort geding niet serieus genomen”, concludeerde de raadsman. “De club heeft gedacht: het zal wel zo'n vaart niet lopen. Daar worden wij nu het slachtoffer van. Via familieleden moet je toch je spelers kunnen oproepen. Profvoetballers verdienen dermate hoge salarissen dat ze niet moeilijk moeten doen als ze voor deze bijzondere situatie van vakantie worden teruggeroepen.” Waarop Mr. Mentink ziedend reageerde: “Wat voor arbeidsomstandigheden gelden er tegenwoordig beneden de grote rivieren?” Mr. H. Utermark wees er namens de KNVB op dat de bond voor zondag te weinig tijd zou resten om de organisatie voor een gedeeltelijke replay met publiek rond te krijgen. Een ordentelijke kaartverkoop is op zo'n korte termijn niet mogelijk. Bovendien moet volgens de Algemene Politie Verordening een maand tevoren een vergunning worden aangevraagd. Nijmegen was bereid de organisatie op zich te nemen, maar zonder publiek. Nu de rechter heeft bepaald dat de resterende 45 minuten niet voor 31 juli mogen worden gespeeld, gaat de KNVB weer met alle partijen overleggen om een nieuwe datum en eventueel een nieuwe locatie te vinden. Rechtbankpresident Hofhuis laat aan de voetbalbond over of de tweede helft met of zonder publiek wordt gespeeld. Zowel Feyenoord als BVV Den Bosch wil voor deze halve wedstrijd opnieuw kaarten in de omloop brengen. Na het kort geding in Utrecht togen de betrokkenen gisteravond naar de bossen van Zeist om op het sportcentrum in een bijzondere algemene vergadering ondermeer te praten over de handelwijze van BVV Den Bosch. Het werd duidelijk dat de eerste divisieclub in de ogen van het betaald voetbal wordt gezien als de gebeten hond. De Betaald Voetbal Organisaties kwamen een gentlemens agreement overheen om in het vervolg niet meer naar de rechter te stappen voor het beslechten van interne geschillen.

    • Erik Oudshoorn