Raad: nieuwe fondsen ad hoc subsidies

DEN HAAG, 27 JUNI. De Raad voor de Kunst adviseert minister d'Ancona drie nieuwe fondsen in te stellen voor de verdeling van incidentele (ad hoc) subsidies. Dat zou nog voor de nieuwe kunstenplan-periode (1993) moeten gebeuren.

De projectbudgetten voor podiumkunsten zouden moeten worden ondergebracht in een groot podiumkunstenfonds. Het gaat om de subsidies voor toneel, mime, jeugdtheater, poppenspel, dramatische letterkunde, muziek, muziektheater, dans en studie- en reisbeurzen. Voor de beeldende kunst en de vormgeving stelt de Raad een Presentatie- en Opdrachtenfonds voor. Voor de sector amateuristische kunstbeoefening-kunstzinnige vorming zou een fonds met een voorlopig karakter moeten komen. De minister kondigde eerder dit jaar aan op de post incidentele subsidies (vier procent van de kunstenbegroting) 5,4 miljoen gulden te bezuinigen. De aanvragen voor incidentele subsidies komen nu na een advies van de Raad bij het ministerie van WVC terecht. De Raad wil door de nieuwe fondsen de besluitvorming over deze subsidies minder bureaucratisch maken.