PTT prudenter met doorgeven van informatie

DEN HAAG, 27 JUNI. De mogelijkheid om via de Telegids te achterhalen welke naam en adres bij een bepaald telefoonnummer horen wordt met ingang van maandag opgeheven. PTT Telecom neemt deze maatregel naar aanleiding van enkele publikaties over de privacy-aspecten van deze dienst.

Men verwacht de mogelijkheid op nummer te zoeken over enkele weken opnieuw te kunnen invoeren, maar dan omgeven met meer waarborgen voor de privacy van de telefoonabonnee. Deze maatregel is de eerste in het kader van het nieuwe privacybeleid van PTT Telecom waar het publiek iets van merkt. Het nieuwe beleid behelst vooral dat het bedrijf in een eerder stadium en met meer betrokken partijen in dicussie wil gaan over de privacy-aspecten van nieuwe diensten die via het telefoonnet of op een andere manier worden aangeboden. Voorbeelden van zulke nieuwe diensten zijn de gespecificeerde telefoonnota en het als de telefoon gaat aangeven vanaf welk nummer er wordt gebeld. De moderne techniek maakt het mogelijk gegevens boven water te halen die enige jaren geleden onmogelijk te verkrijgen waren. Zo zouden de belpatronen die voor de besturing van het telefoonnet worden vastgelegd ook kunnen worden toegepast voor marketingdoeleinden. “We zullen vanaf nu publiekelijk uitdragen dat we zulke gegevens niet benutten voor andere doeleinden dan de interne bedrijfsprocessen waarvoor ze bedoeld zijn”, zegt algemeen directeur B. Verwaayen. Sinds anderhalf jaar geleden het 008-bestand via Videotex aan het publiek wordt aangeboden bestaat de mogelijkheid op te vragen van wie een bepaald telefoonnummer is. Het aantal klachten dat PTT Telecom hierover heeft ontvangen is in al die tijd op de vingers van een hand te tellen, aldus Verwaayen. De laatste maanden laaide er echter onder privacydeskundigen een debat op over de privacyaspecten van deze mogelijkheid. “Het telefoonnummer heeft in Nederland het karakter gekregen dat het anoniem is”, vat Verwaayen samen. Het bedrijf is nu naarstig op zoek naar een manier om die vermeende anonimiteit te waarborgen voor wie dat wil, maar tegelijk een zo ruim mogelijke dienstverlening te openen. Technisch is het met moderne telefooncentrales mogelijk om het nummer van degene die belt door te geven aan degene bij wie de telefoon gaat. Het nummer zou bij het overgaan van de telefoon in een venstertje kunnen verschijnen. Dat lijkt handig, maar ook daaraan zitten bij nader inzien veel haken en ogen op privacygebied. Zo zijn allerlei organisaties erbij gebaat dat ze anoniem kunnen worden gebeld, zoals vertrouwensartsen, SOS-hulpdiensten en de politie. PTT Telecom heeft met ook met deze organisaties overleg geopend over de gewenste mogelijkheden van in de toekomst in te voeren automatische nummeridentificatie.