Onderzoek naar longaandoeningen

GRONINGEN, 27 JUNI. In tien Europese landen begint dit najaar een onderzoek naar de oorzaken van ziektes aan de luchtwegen.

Daarvoor zullen in Nederland 8.000 mensen worden ondervraagd in regio's van de gezondheidsdiensten in Groningen, de westelijke Mijnstreek (Geleen) en westelijk Noord-Brabant (Bergen op Zoom). Gegevens over de risicofactoren van luchtwegenaandoeningen ontbreken op dit moment vrijwel geheel. In juni 1988 bleek uit een inventariserend onderzoek dat de sterfte aan luchtwegenaandoeningen in de EG-landen sterk verschilde. Op initiatief van de EG werd toen besloten een epidemiologisch onderzoek te beginnen. In de gebieden wordt de luchtverontreiniging gemeten door TNO. De eindresultaten worden in 1994 verwacht. Het Nederlandse deel van het onderzoek wordt gecoordineerd door het Academisch Ziekenhuis en de Rijksuniversiteit in Groningen.