Ommezwaai Brazilie: schuld voor bescherming regenwoud

BRASILIA, 27 JUNI. Brazilie heeft plannen bekendgemaakt jaarlijks 100 miljoen van de totale staatsschuld van 122 miljard dollar te zullen omzetten in milieuprojecten, zogeheten debt-for-nature-swaps. Belangrijkste doel van deze maatregel is het beschermen van het regenwoud in het Amazone-gebied, dat ernstig bedreigd wordt door kap, erosie en vervuiling, veroorzaakt door illegale goudwinning.

Bij deze vorm van schuldensanering verkoopt een buitenlandse bank een vordering op een land met korting aan een internationale milieubeschermingsorganisatie. Deze lost de schuld in termijnen af. In ruil daarvoor gaat het betreffende land akkoord met het uitvoeren van een natuurbeschermingsproject. Vooral Costa-Rica, Ecuador en Bolivia hebben in de afgelopen jaren gebruik gemaakt van deze swaps. Brazilie was tot nu toe tegenstander van een dergelijke schuldconversie, omdat het geen buitenlandse inmenging duldde in zijn milieubeleid. Op dat beleid bestaat kritiek. Zo zou Brazilie economische motieven steeds boven ecologische laten prevaleren. Vooral het regenwoud en zijn bevolking zijn daarvan de dupe. De prijzen voor Latijns-Amerikaanse staatsschulden op de zogeheten 'tweede hands schuldenmarkt' zijn de afgelopen jaren steeds verder gedaald - in enkele gevallen tot minder dan een vijfde van het oorspronkelijke bedrag van de schuld - terwijl de omzet stijgt. De debt-for-nature-swap is slechts een van de mogelijkheden waarmee de schuld vervolgens voor het betrokken land profijtelijk kan worden omgezet. Tevens heeft Brazilie gezegd op vrijdag een bedrag van 900 miljoen aan achterstallige aflossingen te betalen. Brazilie loopt sinds midden 1989 met 8,5 miljard dollar achter op zijn aflossingen. De stap wordt beschouwd als een belangrijke bijdrage in de verstoorde verhouding tussen Brazilie en zijn schuldeisers. (Reuter)