NS rijden het meest op tijd in Europa

UTRECHT, 27 JUNI. De treinen in Nederland en in Hongarije rijden, vergeleken met elders in Europa, het meest op tijd. Van de Nederlandse treinen arriveert 97,3 procent 'op tijd', binnen de vier minuten die als norm geldt voor vertragingen. Slechts 2,7 procent komt later aan.

Dat blijkt uit een vergelijkende studie naar het Europese railverkeer die morgen wordt gepubliceerd in het Engelse maandblad 'Railway Gazette International'. In Hongarije, waar een vertragingsnorm geldt van vijf minuten komt 97,8 procent 'op tijd' aan. Zo niet in Frankrijk, waar 78 procent van de treinen binnen de vertragingsnorm van drie minuten arriveert. In Engeland, waar de vijf minuten-norm geldt, arriveert 85 procent van de treinen 'op tijd'. In vergelijking met andere landen is het aantal treinpassagiers in Nederland het snelst gegroeid. Vorig jaar vervoerden de Nederlandse Spoorwegen 256 miljoen reizigers, 24 procent meer dan in 1985. In Zwitserland steeg het aantal treinpassagiers met 17,5 procent tot 164 miljoen, in Engeland groeide het aantal met 11,1 procent tot 762 miljoen. Daarentegen daalde het aantal reizigers in de voormalige DDR met ruim twintig procent tot 469 miljoen, niet in de laatste plaats omdat mensen hun eigen auto verkiezen boven de wagons van de Deutsche Reichsbahn, aldus de onderzoekers. Ook in Hongarije daalde het aantal reizigers met ruim tien procent, tot 208 miljoen. In de nabije toekomst willen de Nederlandse Spoorwegen andere normen gaan hanteren bij het vaststellen van vertragingen. Dan zullen ook vertragingen van twee minuten en meer als zodanig worden geregistreerd. Eind vorig jaar bleek uit een onderzoek van Rover, de vereniging reizigers openbaar vervoer, dat bijna een kwart van de treinen, 23 procent, meer dan twee minuten vertraging had.