Monumenten

In reactie op het artikel van G. Beekman betreffende geodetische waarnemingen in het Egesch gebied (W&O, 6 juni '91) graag het volgende.

In het betreffende artikel wordt beschreven hoe de historische monumenten van Griekenland zijn gebruikt als referentiepunten in een geodetisch netwerk. De engelse term monuments gehanteerd in het artikel in Nature dat de basis voor het artikel vormde, is mijns inziens echter de aanduiding voor de gebruikelijke geodetische referentieobjecten, zoals stenen zuiltjes. In Nature blijkt uit niets dat er gebruik is gemaakt van oude bouwwerken, terwijl de opmerking dat (slechts) verschillende van de oorspronkelijke 'monuments' nog bestaan het tegengestelde doet vermoeden. Overigens is het wellicht interessant op te merken dat de rotatie met de klok mee van de Peloponnesos, voor welke het beschreven geodetisch onderzoek aanwijzingen levert, reeds vele miljoenen jaren plaats vindt. Dit blijkt met name uit paleomagnetisch onderzoek. Wanneer men nu de Peloponnesos reconstrueert, d.w.z. terug draait naar zijn positie aan het begin van het Midden Mioceen, ongeveer 16 miljoen jaar geleden, dan blijkt de huidige westkust van de Peloponnesos op een lijn te liggen met de zuidkust van het eiland Kreta!

    • Theoretische Geofysica Rijksuniversiteit Utrecht
    • Drs. P. Th. Meijer