Milieuplan Friese boeren opgesteld

LEEUWARDEN, 27 JUNI. De Gewestelijke Raad van het Landbouwschap in Friesland heeft een Milieu Actie Plan opgesteld om boeren te bewegen milieuvriendelijker produktiemethoden toe te passen.

Hiervoor worden speciale platforms met specialisten en boeren opgericht. Doel is om het gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen terug te dringen zonder dat de opbrengst voor de boeren daalt. Verder wordt de voorlichting over een aantal concrete milieuvriendelijke maatregelen, zoals het machinaal doodslaan van loof van aardappelen (in plaats van het sproeien met een bestrijdingsmiddel) het afdekken van mestsilo's en het onderwerken van mest, uitgebreid. Volgens een woordvoerder van de raad zijn de milieu-effecten van deze maatregelen onvoldoende bekend bij landbouwers. In andere gevallen vinden boeren de methodes te duur.