Meer sterfgevallen in Veendamse wijk

VEENDAM, 27 JUNI. In de omgeving van de Lubecker Bocht in Veendam hebben zich het afgelopen jaar 40 procent meer sterfgevallen voorgedaan dan normaal.

Dat blijkt uit een onderzoek van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Oost-Groningen dat gisteren werd aangeboden aan de gemeente. In 1990 stierven in de buurt 42 mensen, terwijl het sterftecijfer gemiddeld rond de 30 per jaar ligt. Onder vrouwen in de buurt nam het aantal kankergevallen vorig jaar toe met 39 procent. De Gezondheidsdienst noemt het verhoogde aantal sterfgevallen voorlopig toeval. De bewoners menen dat er een verband bestaat tussen de hoge sterfte en de uitstoot van stoffen door radiatorenfabriek Duintjer in de wijk. Bij de produktie van radiatoren komt veel stank vrij en de bewoners vrezen dat de lucht kankerverwekkend is. Uit een eerder onderzoek is gebleken dat er geen relatie bestaat tussen de uitstoot van de fabriek en de gezondheid van de bewoners.