Grote uitbreiding van glastuinbouw bij Emmen

DEN HAAG, 27 JUNI. De Drentse gemeente Emmen staat de komende jaren een drastische uitbreiding van de glastuinbouw te wachten. In de Randstad wordt de glastuinbouw daarentegen aan banden gelegd. Dit blijkt uit de definitieve versie van de Vierde Nota Extra die minister Alders (ruimtelijke ordening) vanochtend namens het kabinet presenteerde.

In het Groene Hart van de Randstad worden geen nieuwe plaatsen meer voor de glastuinbouw aangewezen, terwijl het kabinet bovendien afziet van een grootschalige ontwikkeling van de glastuinbouw bij Voorne-Putten. Wel blijft groei mogelijk in de Haarlemmermeer en de Hoekse Waard. Behalve Emmen gelden (in mindere mate) delen van Friesland en Groningen als opvanggebied voor de glastuinbouw, maar niet, zoals de provinciebesturen graag hadden gezien, de noordelijke delen. Verder wordt ruimte voor tuinbouw gemaakt in de kop van Noord-Holland en bij Venlo. Het kabinet legt via de Vierde Nota - die geldt als een planologische beslissing waaraan de lagere overheden zich moeten houden - meer beperkingen op aan de intensieve landbouw en de verspreiding van mest dan in eerdere plannen het geval was. Uitgangspunt is dat schone gebieden schoon moeten blijven en dat de vervuiling in gebieden met intensieve veehouderij in elk geval niet toeneemt. Dat heeft vooral voor de noordelijke provincies het gevolg dat ze tegen agrarische vervuiling worden beschermd. Het kabinet gaat met de betrokken provincies en gemeenten plannen voor de ontwikkeling van bepaalde delen van het platteland uitwerken. Het gaat hier om een selectie van dunbevolkte gebieden die economisch achterop zijn geraakt. Hoewel diverse regio's zich hiervoor hadden gemeld, heeft het kabinet aan zijn eerdere keuze alleen het gebied Oostermoer in Drenthe toegevoegd. De overige regio's zijn het grensgebied Noordoost-Friesland-Noordwest Groningen, Oldambt, Noordwest-Friesland, de Kop van Noord-Holland en Zeeuws-Vlaanderen. Deze gebieden kunnen op extra financiele steun rekenen.