'Geen geld voor brede doeluitkering'

DEN HAAG, 27 JUNI. Het ministerie van onderwijs ontkent dat de gelden voor basiseducatie en voor onderwijsvoorrangsbeleid zijn toegezegd aan de brede doeluitkering voor sociale vernieuwing. Het gaat volgens een woordvoerder om respectievelijk 140 miljoen en 50 miljoen gulden.

Bij het ministerie van Welzijn Volksgezondheid en Cultuur wordt bevestigd dat de gelden voor de steunfuncties minderheden niet naar de brede doeluitkering gaan. “Dat lijkt me ook niet logisch omdat die steunfuncties bovenlokaal zijn en de sociale vernieuwing gemeentelijk beleid is,” aldus een woordvoerder. Het geld voor die bovenlokale steunfuncties (31,8 miljoen volgens de nota sociale vernieuwing) zal worden gedecentraliseerd naar provinciaal niveau. Voor de basiseducatie van Onderwijs hebben de gemeenten dit jaar de keuze gekregen of ze het geld rechtstreeks van Onderwijs of via Binnenlandse Zaken willen ontvangen. Tachtig procent heeft inmiddels te kennen gegeven het via Biza te willen ontvangen. Wat betreft het onderwijsvoorrangsgeld dat rechtstreeks naar de schoolbesturen gaat, hebben scholen de mogelijkheid zelf te beslissen of ze het geld rechtstreeks van O en W willen ontvangen of dat ze dat via de gemeente willen krijgen. Tot nu toe heeft Onderwijs slechts het verzoek bereikt van schoolbesturen uit een gemeente om het geld niet meer van Onderwijs te ontvangen maar van gemeenten.