Dales komt geld tekort voor sociale vernieuwing

DEN HAAG, 27 JUNI. Het proces van sociale vernieuwing dreigt op rijksniveau vast te lopen. De PvdA-collega's van minister Dales (binnenlandse zaken) in het kabinet komen terug op eerdere besluiten of leggen ze anders uit.

Ook bemoeilijkt de discussie over onrijpe plannen uit de projectgroep voor sociale vernieuwing de voortgang van het proces. Dit zeggen goed ingelichte bronnen in Den Haag. Minister Dales (binnenlandse zaken) heeft er bij haar collega-ministers op aangedrongen de gelden die zij hebben toegezegd voor de sociale vernieuwing ook daadwerkelijk te bestemmen voor het in 1994 in te richten Fonds voor de sociale vernieuwing. Volgens eerdere afspraken moet minister Ritzen (onderwijs en wetenschappen) bijvoorbeeld 46,3 miljoen bijdragen voor de onderwijsvoorrangsgebieden, staatssecretaris Wallage (onderwijs) 115,1 miljoen voor basiseducatie, d'Ancona 31,8 miljoen voor de bovenlokale steunfuncties minderheden. Deze gelden zijn onderdeel van een reeks uitkeringen aan de gemeenten die gedeeltelijk al per 1 januari 1991 zijn gebundeld in een zogeheten brede doeluitkering. Aan die uitkering kunnen de gemeenten dan met een minimum aan regelgeving zelf een bestemming geven. Op die manier, zo bepaalde het kabinet, kunnen de gelden doelmatiger worden besteed. Volgens de Nota sociale vernieuwing moet uiteindelijk op die manier in 1994 een geldstroom ontstaan van 1,75 miljard gulden. De brede doeluitkering heeft nu een omvang van ongeveer 600 miljoen gulden. Onlangs nog liet minister Dales weten dat sociale vernieuwing geldt als “een centraal element van zorg van dit kabinet”. De weigering van de verschillende departementen om het fonds sociale vernieuwing te vullen, wordt veroorzaakt door de verschillende bezuinigingsoperaties die in Den Haag aan de orde zijn. Daarbij wordt speciaal gewezen op de decentralisatie en op de operatie Grote Efficiency, die de departementen dwingen in eigen vlees te snijden. Bovendien zouden de bewindslieden liever zichzelf willen profileren dan het beleid van minister Dales. Door deze ontwikkelingen wordt het werk bemoeilijkt van de interbestuurlijke projectgroep sociale vernieuwing (IPSV) onder leiding van oud-staatssecretaris J. Schaefer. In een reeks werkvoorstellen doet de projectgroep voorstellen om regelgeving terug te dringen en bedenkt zij oplossingen voor bureaucratische dilemma's. Een lid van de projectgroep zegt dat het verzet vanuit de departementen tegen de overheveling van taken en financien niet onverwacht komt. “Maar de bewindslieden hadden hun rug recht moeten houden. In plaats daarvan gaan zij onder druk van hun ambtenaren afglijden. Als het fonds niet wordt gevuld, ligt de sociale vernieuwing op zijn gat.” Schaefer zelf was vanochtend niet bereikbaar voor commentaar.

    • Frank Vermeulen