Compromis over Europese norm toekomst-TV

ROTTERDAM-BRUSSEL, 27 JUNI. De Europese Commissie wil de invoering van de door Philips en Thomson ontwikkelde norm voor toekomsttelevisie, de zogenoemde MAC-norm, verplicht stellen. Satellietexploitanten, die zich tegen een verplichte invoering van de Europese variant van HDTV hebben verzet, krijgen op zijn minst tien jaar de tijd om op de nieuwe technologie over te schakelen.

Met dit compromis is de invoering van een Europese variant van toekomsttelevisie wederom een beduidende stap dichterbij gekomen. Vorige week gingen de 19 deelnemers van het Europese technologie-programma Eureka al in principe akkoord met de nieuwe MAC-norm. De MAC-norm is het Europese antwoord op het Japanse MUSE-systeem, waarmee de Japanners al in 1985 probeerden de wereld te veroveren. Het Japanse systeem is veel verder ontwikkeld dan het Europese, maar het Commissie-besluit van gisteren dwingt Japanse fabrikanten HDTV-toestellen voor Europa te maken volgens Europese vooschriften. De besluitvorming over de MAC-richtlijn is maanden geblokkeerd door de exploitanten van satellieten en commerciele televisiezenders. Zij maken gebruik van de conventionele PAL-uitzendnorm en waren bang dat verplichte invoering van het nieuwe systeem zou leiden tot kapitaalvernietiging. Oorspronkelijk drongen Philips en Thomson aan op een onmiddellijke en verplichte invoering van hun nieuwe systeem en afschaffing van de oude technologie. Door MAC te ondersteunen en tegelijkertijd een overgangsfase toe te staan waarin zowel in de oude als in de nieuwe technologie mag worden uitgezonden, probeert de Commissie de tegengestelde belangen te verenigen. Philips zei vanochtend “teleurgesteld” te zijn dat de EG geen einddatum wil stellen voor de bestaande uitzendnorm, waardoor het programma-aanbod in de nieuwe technologie langzamer opgang zal komen dan Philips had gehoopt. Formeel moet het Commissie-voorstel nog worden bekrachtigd door de Raad van ministers. Veel zal bovendien afhangen van een overeenkomst die alle belanghebbenden in augustus gaan tekenen. In dit memorandum moeten de praktische details van de invoering van Europa's nieuwe televisiesysteem verder worden uitgewerkt. Het Commissie-besluit legt de basis voor de invoering van de nieuwe uitzendnormZo wil het dagelijks bestuur van de EG een half miljard ecu (1,2 miljard gulden) ter beschikking stellen voor de produktie van televisieprogramma's in de nieuwe technologie en voor aanpassingen aan uitzendapparatuur. Bovendien moeten alle televisies die na 1992 worden verkocht in staat zijn om de nieuwe MAC-uitzendingen te ontvangen. Daarnaast moeten alle nieuwe satellieten en alle nieuwe zenders die van de satelliet gebruik maken uitzenden in de nieuwe technologie. De invoering van HDTV (high definition television) zal in Europa in twee stappen plaatsvinden. Dit jaar komen de eerste zogenoemde D2-MAC televisies op de markt, die alvast een nieuw beelformaat, vergelijkbaar met het doek in de bioscoop, mogelijk maken. Bij introductie zullen de toestellen van Philips ongeveer 6.000 gulden kosten. Vanaf 1994 komt HDTV volledig beschikbaar. Het nieuwe beeldformaat wordt dan aangevuld met een verdubbeling van het aantal beeldlijnen van de huidige 625 naar 1250. De HD-MAC televisies zullen 10.000 gulden kosten. De nieuwe technologie noopt consumenten op termijn ongeveer 500 miljoen toestellen te vervangen. In de overgangsperiode is het echter niet nodig voortijdig het oude toestel de deur uit te doen. De nieuwe uitzendingen kunnen ook op conventionele televisies worden ontvangen, zij het dat de verbeteringen dan niet zichtbaar zijn. De D2-MAC televisies zijn niet in staat om high definition volledig weer te geven.