Commissaris voor landbouw wil snijden in Europese subsies

BRUSSEL, 27 JUNI. EG-landbouwcommissaris Ray MacSharry wil drastisch snijden in de Europese landbouwsubsidies. Dit blijkt uit uitgelekte plannen voor een hervorming van het EG-landbouwbeleid die hij gisteren voor het eerst voorlegde aan zijn collega's van de Europese Commissie.

Door die hervormingen zou de graanprijs met 35 procent zakken, de rundvleesprijs met 15 procent en de melkprijs met 10 procent. Volgens het persbureau Reuter, dat verwees naar EG-bronnen, wil de Ierse commissaris ook snijden in de melkquota, de maximumhoeveelheden melk die elke boer mag produceren, maar het is onduidelijk hoeveel. De maatregelen zijn van belang voor de onderhandelingen over een vrijere wereldhandel die onlangs op de ministersconferentie van de Oeso in Parijs weer werden vlotgetrokken. Die onderhandelingen lopen vooral stroef door de landbouwsubsidies in de Europese Gemeenschap die volgens de andere landen veel te hoog zijn. De ministers besloten in Parijs dat de onderhandelingen “liefst nog dit jaar” afgerond zouden moeten worden. Gekoppeld aan lagere graanprijs zou MacSharry de boeren willen verplichten een deel van hun land ongebruikt te laten. Dezelfde bronnen spraken van een ruimere pensioenregeling voor boeren van 55 jaar en ouder waarmee de overcapaciteit verder teruggedrongen wordt. Het hele pakket zou minstens tien miljard gulden extra kosten. Vooral de grote en sterke landbouwbedrijven in het noorden van de Gemeenschap (Nederland, Groot-Brittannie en het noorden van Frankrijk) zouden de last van de prijsverlaging moeten dragen ten gunste van de kleinschaligere bedrijven in het zuiden. MacSharry wil via de hervormingsplannen bereiken dat de landbouwuitgaven, die nu nog zeker de helft van de EG-begroting beslaan, teruglopen. In drie jaar moeten de landbouwprijzen een niveau bereiken waarmee de efficientste bedrijven het kunnen rooien. Voor de andere voorziet hij inkomenssteun. Daarmee zou ook een einde komen aan de grootschalige overschotten die de Gemeeschappelijke landbouw voortbrengt. Handelspartners klagen dat de overschotten onder meer in Oost-Europa tegen dumpprijzen worden verkocht waardoor de lokale boeren hun produkten niet kwijtraken. De voorstellen zullen de komende weken in de Europese Commissie besproken worden om een kant-en-klaarvoorstel aan de ministers van landbouw te kunnen presenteren. Die komen voor het eerst, onder Nederlands voorzitterschap van minister Bukman, op 15 en 16 juli in Brussel bijeen. Minister Bukman van landbouw liet vanmorgen via zijn woordvoerder weten dat hij nog niets van de plannen weten, ook niet via informele kanalen. “We geven daarom geen commentaar totdat de inhoud ons bekend is” aldus de woordvoerder. De voorstellen van MacSharry gaan minder ver dan eerder plannen die begin dit jaar uitlekten. Toen werd een verlaging van de garantieprijzen voor graan overwogen van 50 procent. Voor een aantal graansoorten werden nog hogere percentages genoemd, wat veel protesten bij Europese boeren tot gevolg had.