Colofon

Het overzicht van redacteuren en verslaggevers van NRC Handelsblad, zoals dat regelmatig op de opiniepagina wordt gepubliceerd, begint steeds meer het karakter van een historische rubriek te krijgen.

Bij de buitenlandse correspondenten staat bijvoorbeeld nog de naam van Alister Sparks, die enkele maanden gelegen een afscheidsinterview gaf aan deze krant. Ook staat de naam van Laura Starink (Moskou) daarbij vermeld; klopt dat nog wel? De namen van de correspondenten Andre Spoor (Wenen) en Theo Engelen (Ljubljana) komen in het geheel niet voor. Verder is de status van Elbrich Fennema (Japan) en Harm Botje (Noord-Afrika) onduidelijk. Zijn ze wel of geen correspondent? De lezer mag ernaar raden. Zou dit overzicht niet up to date kunnen worden gebracht.

    • R.J.H. van Haaster