Bewoners van Bijlmermeer willen op het dak tuinieren

AMSTERDAM, 27 JUNI. Op de daken van de flats moeten zonnepanelen komen en graszoden die kunnen dienen als tuin voor de bewoners van de hoogste etages. Verder moet de wijk disco's, bedrijvencentra, buurtbussen, eetcafes, groepswoningen voor oudere allochtonen en religieuze centra krijgen.

Dit zijn enkele aanbevelingen van een rapport dat de werkgroep wonen van het wijkopbouworgaan Bijlmermeer gisteren heeft gepresenteerd. In ruim dertig gesprekken met het wijkopbouworgaan hebben zeshonderd bewoners hun ideeen gespuid over de manier waarop de wijk uit het slop gehaald kan worden. Kleinschalige maatregelen die vandaag genomen worden en volgende week resultaat opleveren, moeten de Amsterdamse Bijlmer “vervolmaken”, zegt M. van de Wiel, een van de opstellers van het rapport. Gedeeltelijke sloop van de hoogbouw, zoals de gemeente heeft voorgesteld, lost volgens vrijwel alle bewoners niets op. De gemeenteraad ging in november 1990 akkoord met een voorstel van B en W om de stedebouwkundige structuur van de Bijlmer ingrijpend te wijzigen. Dat kan leiden tot de sloop van een kwart van de woningen in de hoogbouw. Nog een kwart zal verbouwd worden tot duurdere huurwoningen. In plaats daarvan wordt nu voorgesteld om, bijvoorbeeld, de 'dreven' - halfhoge autowegen die direct naar de parkeergarages leiden - om te bouwen tot 'stadsstraten'. De bewoners moeten meer betrokken worden bij de wijk door een vrijwilligersregister en dienstverlening via banenpools voor werkloze bewoners. Ook moeten ze meer invloed krijgen op het beleid. Van de Wiel heeft genoeg van “de negatieve sfeer die rond de Bijlmer hangt”. “We willen gewoon zo snel mogelijk iets doen.” Een fontein in de Grubbezee maken, een wereldmuziekcentrum opzetten of een bewaakte speeltuin aanleggen, zoals bewoners voorstelden. “Als het maar dicht bij de mensen is.” Dan kunnen zelfs geluidsarme drangers op de deuren volgens hem helpen de Bijlmer er weer bovenop te krijgen.