Akkoord over beursgang van apothekerscooperatie OPG

AMSTERDAM, 27 JUNI. De Cooperatieve Apothekers Vereniging OPG heeft met de Amsterdamse effectenbeurs overeenstemming bereikt over de wijze waarop deze cooperatie, waarbij 1.150 van de 1.450 apothekers-eigenaren in Nederland zijn aangesloten, volgend jaar naar de beurs zal gaan.

De OPG heeft dit gisteren in Utrecht meegedeeld na afloop van de buitengewone algemene vergadering waar de voorstellen tot wijziging van de statuten werden besproken teneinde de beursnotering mogelijk te maken. De 150 aanwezige leden betuigden in meerderheid hun instemming hiermee, maar omdat het quorum niet aanwezig was moet op 10 juli nog een bijeenkomst plaatsvinden om de voorstellen formeel te aanvaarden. Volgens directievoorzitter drs. W. Dermer is de groei van de cooperatie zodanig dat een versterking van het eigen vermogen noodzakelijk is geworden. Met het huidige cooperatie-systeem is dat niet mogelijk, zodat in overleg met het beursbestuur en Toezicht Effectenverkeer een cooperatief beursmodel is opgezet. OPG is de eerste cooperatie in Nederland die naar de beurs gaat. Daarbij zal aan de ene kant de zeggenschap van de leden-apothekers gehandhaafd blijven terwijl zij aan de andere kant door de notering gaan meedelen in de vermogensgroei van de organisatie. Het huidige systeem van inleggelden wordt uitgebreid met participaties die uiteindelijk vrij verhandelbaar kunnen worden omgezet in certificaten. Deze krijgen een stemrecht van ten hoogste tien procent. Verder zijn spelregels opgezet waardoor het omzetten van inleggelden in participaties wordt beperkt tot 5 procent per jaar. Inleggelden die zijn verworven na de beursgang mogen pas na tien jaar worden omgezet in participaties. De bedoeling is dat medio volgend jaar de beursnotering zal plaats vinden van in eerste instantie 3,6 miljoen participaties van nominaal 10 gulden. Mochten minder van deze participaties voor omwisseling tot certificaten worden aangeboden, dan zal voor zover nodig een emissie plaatsvinden. Dermer zei ervan uit te gaan dat de uitgiftekoers tenminste rond de 30 gulden zal bedragen omdat de koers anders onder de intrinsieke waarde komt te liggen. OPG heeft in het boekjaar 1989-1990 bij een omzet van 1,3 miljard gulden een nettowinst behaald van 36,2 miljoen gulden. OPG is marktleider bij de openbare apotheken en ziekenhuisapotheken en bij de generieke farmaceutische produktie. Verder is de cooperatie de derde organisatie ter wereld op het terrein van gammadoorstraling.