Akkoord kabinet en stadsgewesten over woningbouw

DEN HAAG, 27 JUNI. Het kabinet heeft met drie van de vier grote stadsgewesten afspraken gemaakt over woningbouw, bedrijfsvestigingen en verbetering van het openbaar vervoer voor de komende jaren. Met het stadsgewest Utrecht bestaat daarentegen een conflict, waarbij woningbouw op de plek van het kassengebied bij Vleuten-De Meern de inzet is.

Het akkoord met de grote steden en regiobesturen betekent dat ongeveer 200.000 woningen en de bijbehorende infrastructuur zijn verdeeld. Hiervoor stelt het kabinet tot 2005 ruim 5 miljard gulden beschikbaar, waarvan 4 miljard bestemd is voor het openbaar vervoer. Dit maakte minister Alders (ruimtelijke ordening) vanochtend bekend. Hij presenteerde namens het kabinet de definitieve versie van de 'Vierde Nota Extra', waarin het de grote lijnen van het ruimtelijk beleid voor de komende jaren schetst. Rijk en gemeenten zullen hierover contracten afsluiten. De gemeenten weten dan op hoeveel geld zij gedurende een groot aantal jaren kunnen rekenen, terwijl ze een grote bestedingsvrijheid krijgen. In Amsterdam en omgeving worden tussen 1995 en 2005 85.000 woningen gebouwd (afgezien van vervangende nieuwbouw), waarvan 20.000 a 25.000 in het bestaande stedelijke gebied. De rest komt in Amsterdam-West, Haarlemmermeer-West, Almere en Nieuw-Oost. Verder moeten de Ring en de IJ-as maximaal worden benut. Het openbaar vervoer wordt verbeterd door de aanleg van een ringsneltramlijn en door verbindingen van Haarlem naar Amstelveen en van Amsterdam-West naar Schiphol. In Rotterdam komen 45.000 woningen in het bestaande stedelijke gebied (centrum, Maasvlakte) en aan de Noordrand. Mogelijk verrijst een deel van de woningen op de linker Maasoever. Het Waal- en Eemhavengebied en plekken bij de de rijkswegen A15- A29 zijn als bedrijfsterrein aangewezen. De bedoeling is de Oost-West metro te verlengen en de Noord-Zuid metro naar de Noordrand door te trekken. In Den Haag en omgeving worden 45.000 woningen gebouwd. Daarvoor worden nieuwe bouwlokaties gebruikt: achtereenvolgens Ypenburg, Wateringen en Leidschendam-Zuidoost. Het vliegveld Ypenburg wordt gesloten. Verder wordt gebouwd in het centrum van Den Haag, nabij de A4 en in het centrum van Zoetermeer. Voor 5.000 woningen moet nog een plek worden gevonden. Sneltrams gaan rijden tussen Delft en Scheveningen en van Den Haag naar Ypenburg, Wateringen en Leidschendam-Zuidoost.