Zorgen over 'private' invloed op IJ-oevers

AMSTERDAM, 26 JUNI. Binnen de Amsterdamse gemeenteraad groeit de bezorgdheid over de invloed van de semi-private onderneming Amsterdam Waterfront.

Met name de raadsfractie van de PvdA vreest dat de gemeente zijn greep kwijtraakt op de plannen voor alle 48 gebieden van stedelijke vernieuwing die Amsterdam in ontwikkeling heeft. Het Amsterdam Waterfront is het samenwerkingsverband tussen de gemeente en de Internationale Nederlanden Groep (ING) die de ontwikkeling van de IJ-oevers ter hand neemt. De Amsterdamse gemeenteraad zal morgen vergaderen over de overeenkomst die tussen de gemeente en ING zal worden gesloten en de nota van uitgangspunten waarin de gemeente zijn wensen voor de IJ-oevers heeft geformuleerd. Hoewel vrijwel alle raadsfracties zich positief hebben getoond over de plannen voor de IJ-oever, bestaat er nog de nodige zorg over de manier waarop de samenwerking in Amsterdam Waterfront is geregeld. Het samenwerkingsverband tussen gemeente en ING zal het komende jaar een studie verrichten naar de haalbaarheid van de IJ-oever plannen. Punt van zorg hierbij zijn vooral de kleine lettertjes in de overeenkomst tussen gemeente en ING die moeten voorkomen dat de gemeente zijn plannen voor de stedelijke vernieuwing dusdanig wijzigt, dat de bebouwing concurrerend wordt met de kantoren, winkels en woningen aan de IJ-oevers. Nadat er aanvankelijk niets over de kwestie geregeld was, werd het contract zodanig aangepast dat de gemeente pas na instemming van Amsterdam Waterfront bepaalde wijzigingen kan aanbrengen in vrijwel alle plannen voor stedelijke vernieuwing. Op verzoek van de Amsterdamse gemeenteraad is de afgelopen dagen nog druk gesleuteld aan een andere formulering van het contract van Amsterdam Waterfront. Op verzoek van de fracties van de PvdA en VVD is naast de gemeente-advocaat tevens een contra-expertise van de tekst gevraagd aan een onafhankelijke advocaat. Deze heeft eveneens gewezen op de gevaren van de huidige tekst. Volgens J. Saris (Groen Links), de wethouder die de IJ-oevers in zijn portefeuille heeft, is er inmiddels een aanpassing van de overeenkomst in de maak die volgens hem aan de bezwaren binnen de gemeenteraad tegemoet komt. Volgens mr. E.E. van der Laan, de fractievoorzitter van de PvdA in het hoofdstedelijke college moet de gemeente zich het recht voorbehouden om het programma van stedelijke vernieuwing te wijzigen. De gemeente zou daarbij wel met Amsterdam Waterfront over voorgenomen wijzigingen moeten overleggen.