Vraagstuk illegalen is maar 'schijn'

DEN HAAG, 26 JUNI. Het illegalenvraagstuk is een 'schijnprobleem'. Er zijn geen aanwijzingen dat het aantal illegalen in Nederland toeneemt en het door politici gehanteerde aantal van 100.000 illegalen berust op drijfzand.

Dit zegt dr. M.M.J. Aalberts, medewerkster van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van justitie. Aalberts maakte vorig jaar een systematische analyse van al het onderzoeksmateriaal over illegalen. Een actief opsporingsbeleid van illegalen heeft volgens haar geen effect en zal leiden tot een klopjacht op zwarten, terwijl uit onderzoek blijkt dat crimineel gedrag onder illegalen met name voor rekening komt van blanke EG-ingezetenen. PvdA-leider Kok bepleitte twee weken geleden een actief verwijderingsbeleid van illegalen. Hij reageerde op uitspraken van de Amsterdamse hoofdcommissaris Nordholt, die een direct verband legt tussen crimineel gedrag en de aanwezigheid van - sommige - illegalen in Nederland. Staatssecretaris Kosto schat het aantal illegalen in Nederland op 50.000 a 100.000. Aalberts noemt het “onverstandig” dat Kosto een cijfer noemde. Volgens haar wordt ten onrechte het idee gewekt dat Nederland wordt overspoeld met illegalen die bovendien zwart werken of ten onrechte een uitkering genieten. Ze stelt dat diverse malen is aangetoond dat het gebruik van sociale voorzieningen door illegalen niet uitkomt boven de 0,5 procent. Iedereen spreekt over dat misbruik, zegt ze, maar het is slechts “een idee” dat nu politiek “goed uitkomt want het rechtvaardigt dat we de jacht openen”.