Uitspraak: AAW discrimineert niet

DEN HAAG, 26 JUNI. Een uitkering van de Algemene Arbeidsongeschiktheids Wet (AAW) die veel lager uitvalt dan het minimumloon omdat de arbeidsongeschikte in deeltijd werkte, is niet in strijd met de EG-richtlijn voor gelijke behandeling van mannen en vrouwen.

Dat heeft de hoogste rechter voor sociale verzekeringskwesties, de Centrale Raad van Beroep, gisteren bepaald in de zaak van een vrouw die een lage AAW-uitkering kreeg omdat ze vroeger een deeltijdbaan heeft gehad.