Rechter: Simons mag pillensysteem invoeren

DEN HAAG, 26 JUNI. Staatssecretaris Simons (volksgezondheid) mag per 1 juli het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) invoeren. Dat heeft de president van de Haagse rechtbank, mr. A.H. van Delden, vanochtend bepaald in een kort geding dat was aangespannen door de associatie van de farmaceutische industrie Nefarma.

De president meent dat Nefarma moet afwachten wat de rechter bepaalt in de zogeheten bodemprocedure die tegen het systeem is aangespannen. De regeling, zoals die nu is voorzien, is immers niet “onmiskenbaar onverbindend.” Verder meent de president dat het ministerie voldoende inspraakmogelijkheden heeft gegeven en de kritiek op het systeem ter harte heeft genomen. Wel vindt hij dat Nefarma zich terecht heeft beklaagd over de haast waarmee het departement sinds half april te werk is gegaan. Na 1 juli krijgen ziekenfondspatienten en particulier verzekerden met een 'standaardpakketpolis' niet langer alle medicijnen volledig vergoed. Het systeem gaat uit van groepen geneesmiddelen met een prijslimiet. Schrijft de arts een middel voor dat binnen die groep boven de limiet is geprijsd, dan moet de patient het verschil bijbetalen. Het systeem voorziet in een 'lijst zes', waar alle medicijnen op staan die (nog) niet in een groep kunnen worden ingedeeld en waarvoor ook niet behoeft te worden bijbetaald. Het aantal medicijnen waarvoor de patient wel moet bijbetalen is door het voortdurend overhevelen van twijfelgevallen naar 'lijst zes' nu tot 200 gedaald. Volgens de industrie levert de maatregel zodoende nog maar 100 miljoen op, terwijl Simons op 700 miljoen tot 1 miljard per jaar had gerekend vanaf 1994. Van Delden deed vanochtend ook uitspraak in tientallen procedures van afzonderlijke farmaceutische bedrijven. In vier gevallen bepaalde hij dat produkten voorlopig op lijst zes moeten worden gezet.