Omzet Friesland Frico Domo lager

De groepsomzet van de zuivelcooperatie Friesland Frico Domo is vorig jaar gedaald tot 4,0 miljard gulden, tegen 4,3 miljard in 1989.

Dat staat in het eerste jaarverslag van de cooperatie die vorig jaar werd gevormd na een fusie van de cooperaties Noord-Nederland en ccFriesland. Belangrijkste reden voor de omzetdaling is de prijs voor zuivelprodukten, die eind 1990 gemiddeld 25 procent lager was dan in het begin van het jaar. Per saldo werd per 100 kilo melk een prestatiewaarde gerealiseerd van 79,50 gulden, tegen 85,60 gulden in 1989.