Omzet f 1,5 miljard hoger; Groothandel Unigro zoekt forse uitbreiding

HOUTEN, 26 JUNI. Levensmiddelengroothandel Unigro uit Houten wil de komende jaren bedrijven met anderhalf miljard gulden omzet kopen. Dit heeft drs J.E. Lagerweij, lid van de hoofddirectie van Unigro, gezegd in een toelichting op het vandaag verschenen jaarverslag.

Lagerweij noemt anderhalf miljard “een leuke omvang”. Hij sluit niet uit dat Unigro dit streefgetal volgend jaar al moet aanpassen, omdat de groothandel het beoogde niveau dan al bereikt heeft. Groothandel Unigro levert onder meer in Nederland aan 215 Sparzaken, 429 Supers en 208 Cirkels. Er werken 4200 mensen. “Unigro streeft naar een marktaandelen van 10 a 15 procent in Nederland, Belgie en Spanje. Momenteel zitten we in Belgie op 9, in Spanje na een overneming op 10 en in Nederland op iets meer dan 10”, aldus Lagerweij. Tevergeefs heeft Unigro het afgelopen jaar geprobeerd voet te krijgen op de Duitse markt. Lagerweij: “Dat wordt ook dit jaar niks”. Nu wil Unigro een van de grootste Zuidafrikaanse supermarktketens, Checkers, overnemen. “Dat zien wij los van de Europese activiteiten omdat er geen synergie is. Dat is meer een investering die op langere termijn voordelen kan opleveren. Overigens praten wij op dit moment niet meer met Checkers. Ze hebben een adempauze ingelast tot en met juli. Dan moeten we kijken hoe het verder gaat.” Het jaarverslag van Unigro is sterk benvloed door een nieuwe manier om goodwill van overgenomen bedrijven af te boeken. Voorheen deed Unigro dit in een keer, nu spreidt het bedrijf de goodwill over tien jaar. Dat scheelt in het afgelopen boekjaar 14 miljoen gulden. Unigro kon daardoor een betere balanspositie laten zien en een netto-resultaat van 28 miljoen gulden, 4,5 miljoen gulden meer dan in het jaar ervoor. De omzet steeg met 600 miljoen tot 3,7 miljard gulden. Lagerweij: “Onze accountant stelde zelf voor om de goodwill niet langer in een keer af te boeken. En het zal duidelijk zijn dat ons dat wel goed uitkwam. In Europa is het overigens niet ongebruikelijk.” Unigro's ontwikkeling in Nederland viel afgelopen jaar tegen. Ruim honderd bij Unigro aangesloten winkels zijn in het afgelopen jaar gesloten. Lagerweij wijst erop dat de marges wel zijn gestegen, maar door de sluitingen is het marktaandeel van Unigro in Nederland onder druk gekomen. Voor de toekomst ziet Lagerweij enkele sombere wolken. “Het is een verdringingsmarkt. Je ziet dat de winkels zich richten op een gelijkblijvend aantal consumenten. Dat leidt dan tot prijsconcurrentie. Hiervan geeft Dirk van den Broek de laatste tijd voorbeelden.” Extra problemen leveren rentestand en loonkostenstijging op. Desondanks verwacht Lagerweij voor Unigro “een meer dan gelijkmatige winstgroei”. Hij wil dat realiseren door reorganisaties. Als voorbeeld noemt hij de integratie van de twintig Disky- en elf Gruma-detailhandels in de andere drie ketens van Unigro: de Spar die als familiezaak met kwaliteitsimago moet gelden, de 'vertrouwde buurtformule' Cirkel en de 'prijsagressieve' Super.

    • WABE van ENK