Missie VN geweerd van Iraakse installatie

NEW YORK, 26 JUNI. Irak heeft een onderzoekscommissie van de VN sinds zondag tot tweemaal toe de toegang geweigerd tot een vermeende nucleaire installatie in de buurt van Bagdad. Experts maken daaruit op dat Irak daar materiaal voor de inspecteurs verbergt, aldus functionarissen en diplomaten bij de Verenigde Naties.

De vijf permanente leden van de Veiligheidsraad zijn gisteravond bijeen geweest om de zaak te bespreken. Zij waren van plan te onderzoeken of Irak zijn akkoorden met de VN ernstig heeft geschonden. De Iraakse VN-ambassadeur heeft de zaak gebagatelliseerd, en gezegd dat de afsluiting van de installatie het gevolg was van de viering van het islamitische Offerfeest. Volgens de zegslieden wilden de inspecteurs van het Internationaal Atoom Energie Agentschap (IAEA) toegang verkrijgen tot een faciliteit die niet is vermeld op de lijst van nucleaire faciliteiten die Irak heeft ingediend bij de VN. Sommige inspecteurs hadden grote kranen en zware uitrusting in de buurt opgemerkt. Zij vermoedden dat de Iraakse autoriteiten materiaal van de installatie verwijderden. Maar niemand weet dat zeker, aldus de bronnen. Evenmin is zeker of de inspecteurs de toegang werd geweigerd op plaatselijk initiatief, of dat daartoe vanuit Bagdad opdracht was gegeven. De inspecteurs zouden vandaag een nieuwe poging wagen de installatie binnen te komen. . Pag. 4: . Irak weert inspecteurs atoombureau

Diplomaten wijzen erop dat Irak inmiddels voldoende tijd heeft gehad om nucleair materiaal te verwijderen. Op grond van resolutie 687 van de Veiligheidsraad, die voorziet in de verwijdering en-of vernietiging van Iraks massa-vernietigingswapens, heeft Bagdad de VN lijsten moeten geven van zijn voorraden en faciliteiten op dit gebied. Verscheidene groepen VN-inspecteurs zijn het land al binnengeweest, en tot dusverre hadden de autoriteiten hun medewerking verleend. Wel was vorige week in VN-kringen in New York de beschuldiging geuit dat Irak veel meer chemische wapens bezat dan het bij de VN had aangemeld. Het IAEA had voor de huidige ploeg inspecteurs vertrok meegedeeld dat bezoeken zouden worden gebracht aan een research-installatie bij Tuwaitha en aan andere plaatsen “op basis van informatie die onlangs beschikbaar is geworden”. Er zijn berichten geweest over een Iraakse overloper die een geheime fabriek van verrijkt uranium bij Mosul, in het noorden, had aangemeld. Maar het huidige geschil betreft niet deze fabriek. Bij een eerder bezoek aan Tuwaitha en aan een soortgelijke installatie bij Tarmiya had het IAEA ongeveer 39 kilo uranium, 12 kilo 93 procent verrijkt uranium en 27 kilo 80 procent verrijkt uranium gecontroleerd en verzegeld. Irak had deze voorraden aangegeven. (Reuter, AP, AFP)