Minister Ritzen: twee bouwkunst academies sluiten

ROTTERDAM, 26 JUNI. Minister Ritzen (onderwijs) wil de academies voor bouwkunst in Groningen en Tilburg sluiten. Die in Arnhem en Maastricht zullen dependances worden van de academies in Amsterdam en Rotterdam. De minister schrijft dit in zijn concept-reactie op de adviezen die in de afgelopen vijf jaar over de opleiding in de bouwkunde zijn uitgebracht. Hij legt zijn beslissing nog voor aan de HBO-Raad en aan de Onderwijsraad.

Aan maximaal zes hogescholen met technische studierichtingen moet er in de eerste fase een afstudeervariant in de bouwkunde worden opgezet. De cursusduur van de tweede fase-opleidingen tot architect, stedebouwkundige en landschapsarchitect kan daardoor worden ingekort van zes tot vier jaar. Ritzen wil dat met ingang van het studiejaar 1993-1994 de nieuwe opleidingen aan de vier resterende opleidingsplaatsen kunnen worden gevolgd.