Major niet tegen 'federale' EG

LONDEN, 26 JUNI. De Britse premier, John Major, heeft gisteren voor het eerst openlijk gezegd dat zijn land zich wel zou kunnen vinden in een federaal Europa, waarover nog voor het einde van dit jaar overeenstemming zou kunnen worden bereikt. Major zei dit tijdens een debat in het Lagerhuis.

De premier herhaalde, zoals hij daags tevoren na een ontmoeting met de Franse president Franois Mitterrand had gedaan, dat er soms sprake is van een begripsverwarring: “Federalisme in de gemeenschap betekent iets anders voor verschillende mensen, maar als het neerkomt op een centrale regering voor de federatie, is dat niet wat de mensen in dit land willen. Als het decentralisatie betekent, dan klinkt het meer als subsidiariteit, wat veel mensen in dit land meer aanvaardbaar vinden. Maar onder geen beding zouden we kunnen toestaan dat het woord in het verdrag zou voorkomen, tenzij of totdat duidelijk is wat het betekent en onder voorwaarde dat het niet de centralisatie van de macht betekent.” Met deze opvatting leek Major zich aan te sluiten bij het standpunt van onder andere Bonn dat moet worden uitgegaan van het subsidiariteitsbeginsel, waarbij steeds per zaak wordt afgesproken hoever de bevoegdheden van de Gemeenschap moeten reiken. De leiders van verscheidene lidstaten van de Europese Gemeenschap lijken er intussen na intensief onderling overleg in te zijn geslaagd om een scherp conflict te vermijden op de Europese top deze week in Luxemburg over de aard en het tempo van de Europese eenwording. De gastheer bij de conferentie, de Luxemburgse premier Jacques Santer, bezocht gisteren Major. Na afloop verklaarde Santer dat belangrijke beslissingen over de Europese politieke- en economische unie niet voor het einde van het jaar hoeven te worden genomen. Daarmee werd de angst van de Britten weggenomen dat ze in Luxemburg gesoleerd zullen komen te staan. Santer maakte geen melding meer van zijn opvatting dat de top zich niet slechts zou moeten beperken tot een inventarisatie van de standpunten zoals hij in een brief aan de andere lidstaten van de EG had gezegd. Ook sprak Santer niet meer over “een politieke doorbraak” die hij op de top hoopte te bereiken, zoals hij 's morgens na overleg met de Franse president Franois Mitterrand in Parijs had gedaan. Diezelfde morgen had Mitterrand het ontbijt gebruikt met de Duitse bondskanselier Helmut Kohl, die duidelijk maakte evenmin te voelen voor een confrontatie met de Britten in Luxemburg. Maandag had Mitterrand tijdens zijn overleg met Major in Duinkerken al ongerustheid hieromtrent bij de Britse premier proberen weg te nemen. (Reuter, AP)