Maij voert campagne voor meer fietsgebruik

DEN HAAG, 26 JUNI. Met extra geld en stimulerende maatregelen wil minister Maij-Weggen (verkeer) bereiken dat Nederlanders meer gaan fietsen. Ze presenteerde gisteren het 'Masterplan Fiets'. De komende vier jaar wordt zo'n 200 miljoen gulden uitgetrokken voor het subsidieren van fietsvoorzieningen.

Het streven is dat in 2010 het gebruik van de fiets met 30 procent is toegenomen. Op dit moment scoort de fiets als vervoermiddel na de auto al de tweede plaats. Van alle verplaatsingen gaat 29 procent per rijwiel. Gemeenten en de (toekomstige) vervoerregio's kunnen 50 procent rijkssubsidie krijgen voor de aanleg van fietspaden, fietstunnels, vrije kruisingen en dergelijke. De belangstelling daarvoor bij de lagere overheden is groot. Voor dit jaar zijn plannen ingediend die 100 miljoen gulden vergen, terwijl er op de begroting ruim 51 miljoen beschikbaar is (mede dank zij een weigering gisteren van de Tweede Kamer om een bezuiniging van 6 miljoen goed te keuren). Deze subsidieregeling is vorig jaar in ere hersteld, nadat zij in 1985 door toenmalig minister Smit-Kroes naar de provincies overgeheveld. Volgens Maij-Weggen is dat geen verstandige beslissing geweest. De jaarlijkse toename van het aantal kilometers fietspad halveerde in de periode 1985-1989 bijna en ook de aanpak van gevaarlijke verkeerspunten verminderde. “Het gevolg was een stijging van de ongevallencijfers met een onevenredig groot aantal fietsers als slachtoffers”, aldus Maij-Weggen. Zij meent wel dat de lagere overheden het fietsbeleid straks weer moeten overnemen; haar subsidieregeling is een tijdelijke stimulans. In de plannen van de minister gaat het niet alleen om de aanleg van fietsroutes. Meer stallingen, betere mogelijkheden om het gebruik van de fiets met het openbaar vervoer te combineren, maatregelen tegen diefstal en kwaliteitseisen aan de fiets staan ook op haar wensenlijst.