LSVb spant kort geding aan tegen minister Ritzen

DEN HAAG, 26 JUNI. De Landelijke Studentenvakbond LSVb wil via een kort geding duidelijkheid krijgen van minister Ritzen (onderwijs) over de toepassing van de Harmonisatiewet.

Door de volledige inwerkingtreding van deze wet dreigen volgens de bond zo'n 4.000 studenten deze zomer hun studie te moeten beeindigen. De wet bepaalt dat studenten niet langer dan zes jaar over hun studie mogen doen. Studenten die een tweede studie beginnen krijgen minder jaren. Na tussenkomst van de Haagse rechter Wijnholt in 1988 werd de terugwerkende kracht van de laatste bepaling ingetrokken. Het toen ingestelde overgangsrecht loopt echter in augustus af. De studenten die nu studie moeten beeindigen menen naast het recht om volgens de oude bepalingen hun studie af te maken ook nog recht op extra studietijd te hebben omdat ze ziek zijn geweest of een bestuursfunctie hebben bekleed.