Lagere uitkering voor schoolverlaters

DEN HAAG, 26 JUNI. De bijstandsuitkering voor schoolverlaters tot 27 jaar wordt verlaagd.

Voor alleenstaande schoolverlaters zal het bedrag uitkomen op 840 gulden per maand. Schoolverlaters die jonger zijn dan 21 kunnen alleen nog een uitkering voor thuiswonenden krijgen. De hoogte van deze uitkering is 467,89 gulden per maand. Dit staat in een wetsvoorstel dat staatssecretaris Ter Veld (sociale zaken) gisteren heeft ingediend bij de Tweede Kamer. Het kabinet vindt dat jongeren die pas op de arbeidsmarkt komen een bijstandsuitkering moeten krijgen die net zo hoog is als het bedrag dat studenten voor hun levensonderhoud krijgen. In het eerste half jaar, zo redeneert het kabinet, is er nog weinig verschil tussen studerenden en jongeren die hun opleiding net hebben afgemaakt of afgebroken. Na dat halve jaar krijgt iedere schoolverlater die nog geen werk heeft gevonden een werkervaringsplaats aangeboden of een baan via de jeugdwerkgarantiewet.