Kok botst met Kamer over budget Pronk

DEN HAAG, 26 JUNI. Minister Kok (financien) wil geen garantie geven dat het budget van minister Pronk (ontwikkelingssamenwerking) naar het 'oude' niveau van 1,5 procent van het nationaal inkomen wordt teruggebracht.

Bij de behandeling van de zogenoemde Voorjaarsnota - de stand van zaken van het lopende begrotingsjaar - zei minister Kok gisteren in de Tweede Kamer dat hij “de wens van de Kamer zal worden betrokken in het kabinetsberaad over de begroting voior volgend jaar”. De regeringspartijen CDA en PvdA - gesteund door D66, Groen Links, SGP, GPV en RPF - willen dat de norm van 1,5 procent van het nationaal inkomen voor ontwikkelingssamenwerking weer wordt hersteld. Bij de Tussenbalans, de ombuigingsoperatie waar het kabinet begin februari overeenstemming over bereikte, werd duidelijk dat de norm naar 1,4 zou dalen. Minister Kok zei dat het kabinet bezig is met een notitie over de internationale uitgaven, waaronder ontwikkelingshulp, die op Prinsjesdag wordt gepubliceerd. Hij wil niet op de besluitvorming vooruitlopen. De Tweede Kamer heeft dinsdagavond in een motie aangedrongen op verhoging van de noodhulp op de begroting voor ontwikkelingssamenwerking. PvdA en CDA legden die wens van een ruime meerdeheid in de Kamer in een motie vast, nadat minister Kok (financien) niet verder wilde gaan dan de toezegging dat het kabinet zich over deze zaak zou buigen bij het opstellen van de begroting voor volgend jaar. Verder heeft de PvdA-fractie de partijgenoten Kok en Dales (binnenlandse zaken) aangesproken op de dreigende mislukking van de zogenoemde grote efficiency, de vermindering van het aantal ambtenaren bij het rijk. PvdA-woordvoerder Melkert drong er bij Kok op aan dat hij ingrijpt. De grote efficiency moet het aantal rijksambtenaren de komende jaren doen verminderen met 11.000. De PvdA is somber gestemd over de haalbaarheid. Volgens Melkert heeft het tot nu toe ontbroken aan politieke sturing van het proces.De PvdA-woordvoerder vindt dat de top van het kabinet en de verantwoordelijke minister Dales te weinig hebben gedaan tegen het “ambtelijk rondspelen van de bal”. De VVD leverde dinsdag zware kritiek op de Voorjaarsnota, die volgens woordvoerder De Korte bol staat van de 'boekhoudkundige foefjes' om de zaak sluitend te krijgen. Als het kabinet dit jaar zou vallen zou het volgens De Korte een gat achterlaten van zeven miljard gulden.