Kamer akkoord met commerciele omroep

DEN HAAG, 26 JUNI. De Tweede Kamer heeft er geen enkel bezwaar tegen dat TROS en Veronica uit het publieke bestel stappen en als commerciele omroep gaan uitzenden op een van de drie ethernetten. CDA en PvdA waren het daarover vanmorgen volkomen eens bij het mondeling overleg over de zogenoemde Pinksternotitie van minister d'Ancona van WVC over de toekomst van de publieke omroep.

Verdeeld waren de partijen hoe de twee andere netten door de overgebleven publieke omroepen en kleine zendgemachtigden moet worden ingevuld. De PvdA steunt de verregaande samenwerking per zender die minister d'Ancona van de omroepen verlangt, het CDA vreest dat juist zo'n samenwerking ten koste zal gaan van de identiteit van de omroepen. Het CDA vindt twee netten dan ook te weinig voor de overgebleven omroepen en vroeg de minister te onderzoeken of er niet een satellietkanaal zou kunnen worden gehuurd. Het CDA wees verder het idee van minister d'Ancona van de hand omroepleden 25 gulden extra te laten betalen en pleitte opnieuw voor verhoging van de omroepbijdrage. De PvdA wijst een verhoging van de omroepbijdrage af omdat als een net naar TROS en Veronica gaat door de kijker voor twee netten al meer dan genoeg wordt betaald. Verhoging van de omroepbijdrage werd ook afgewezen door de VVD, die eigenlijk vond dat de omroepbijdrage omlaag kon als het plan leden een extra bijdrage te laten betalen zou doorgaan. Van D66 kreeg minister d'Ancona een standje voor de ondoorzichtige plannen die zijn verschenen over de toekomst van de omroep. Veel beter dan met een aparte notitie uit te komen had de minister van WVC kunnen vasthouden aan het plan van de NOS voor een 'gedifferentieerd' bestel met TROS en Veronica als 'geldmakers' op het tweede net, met de garantie dat zij op termijn het bestel zouden verlaten. Dat zou volgens D66 de verwarring en de chaos rondom de toekomst van het bestel niet zou groot hebben doen zijn als nu.