Kaartje in trein wordt voorlopig niet duurder

UTRECHT, 26 JUNI. Een kaartje kopen in de trein wordt voorlopig niet duurder. De directie van de Nederlandse Spoorwegen heeft gisteren met de vakbonden afgesproken dat verhoging van het boord-waltarief van 3,50 gulden naar vijf gulden wordt uitgesteld tot januari 1992.

In de tussentijd gaan NS samen met de bonden na welke gevolgen zo'n tariefsverhoging zal hebben op de agressie onder reizigers en hoe de verkoop van kaartjes op de stations kan worden verbeterd. NS-directeur exploitatie ir. J. Schouten heeft dit toegezegd tijdens overleg met de vakbonden over maatregelen om de veiligheid van het rijdend personeel te vergroten. De Vervoersbond FNV en de spoorwegvakbond FSV zijn blij met deze toezegging. NS en de bonden bereikten op 23 mei in beginsel overeenstemming over onder meer het aanstellen van vierhonderd extra conducteurs, het tijdelijk inzetten van particulier beveiligingspersoneel en het uitrusten van conducteurs met portofoons. Dit naar aanleiding van het doodsteken van een conducteur door een zwartrijder in het Friese Harlingen. Invoering van het boord-waltarief zou volgens de vervoersbonden van FNV en CNV en de FSV het gunstige effect van de veiligheidsmaatregelen kunnen verstoren door juist agressie op te roepen. NS wil tegelijk bekijken of het aantal verkooppunten op de stations voldoende is en of ze lang genoeg geopend zijn. Op de stations zal, in afwachting van extra conducteurs zo snel mogelijk beveiligingspersoneel worden aangesteld. NS-machinisten in het rayon Rotterdam dreigen komende maandag het werk drie uur neer te leggen uit protest tegen de structurele onderbezetting. Als NS geen maatregelen neemt om het personeelstekort op te heffen, zijn massale ziekmeldingen en stakingen niet uitgesloten. De voorzitter van het NS-afdelingsbestuur van de Vervoersbond FNV in Rotterdam, J. Stevens, heeft dit meegedeeld.