Hoge fusiekosten Coopers & Lybrand

De fusie van de accountants- en adviesorganisatie Coopers & Lybrand met branchegenoot Dijker Van Dien heeft de nieuwe organisatie vorig jaar veel geld gekost.

Ongeveer 12 miljoen gulden moest ten laste worden gebracht van het resultaat over 1990. De fusie zal volgens Coopers zijn sporen nog een a twee jaar nalaten “in de kostensfeer”. De winst daalde in 1990 tot even boven 10 miljoen gulden. Verhuizingen, werving van personeel en sociale regelingen brachten extra kosten met zich mee. De omzet nam met 1,5 procent toe tot 602 miljoen gulden.