Filmmuseum geeft zalen namen van sponsors

AMSTERDAM, 26 JUNI. Na de heropening van het Vondelparkpaviljoen op 27 september zullen de beide filmzalen van het Nederlands Filmmuseum de naam dragen van de twee belangrijkste sponsors die de verbouwing mogelijk maakten.

De Grolsch-zaal, gevestigd in het voormalige documentatiecentrum, telt 108 stoelen en is geschikt voor vertoningen met Dolby-stereogeluid en in alle filmformaten. In de even grote VSB-zaal wordt het uit 1924 stammende art deco-interieur van de voormalige bioscoop Parisien in de bocht van de Amsterdamse Nieuwendijk ingebouwd. Deze zaal is vooral bedoeld voor de vertoning van zwijgende films met muzikale begeleiding. De totale kosten van de verbouwing van het Vondelparkpaviljoen bedragen ongeveer vier miljoen gulden. Daarvan is de helft bekostigd uit de eigen inkomsten van het Filmmuseum, die vooral bestaan uit subsidies van het ministerie van WVC en de gemeente Amsterdam. De overige twee miljoen gulden zijn afkomstig uit relatief kleine bijdragen van diverse fondsen, waaronder 50.000 gulden van het Prins Bernhardfonds, en uit overeenkomsten met drie prive-sponsors. Volgens Martijn Sanders, voorzitter van de stichting Nederlands Filmmuseum, hebben de Grolsche Bierbrouwerij Nederland BV, de stichting VSB Fonds (waarin de dividendopbrengsten van de met de Verenigde Spaarbank NV gefuseerde verzekeraar N.V. AMEV ondergebracht zijn) en de European Academy of Film and Television niet in gelijke mate bijgedragen. Doorgaans welingelichte kringen menen te weten dat de ondersteuning van de in Brussel gevestigde European Academy 250.000 gulden bedraagt. Het Filmmuseum noemt in zijn persbericht Grolsch 'de grootste sponsor'. Hoewel alle betrokkenen geen mededelingen doen over de hoogte van de individuele sponsorbijdragen, kan afgeleid worden dat de brouwerij en de spaarbank-verzekeringscombinatie respectievelijk rond de 1 miljoen en de 700.000 gulden op tafel moeten hebben gelegd. Filmmuseumdirecteur Hoos Blotkamp zei gisteren desgevraagd op een persconferentie dat de sponsors zelf de naamgeving van de zalen niet als voorwaarde hebben gesteld: “Wat we voor tegenprestatie zouden leveren, is het resultaat van overleg geweest. In ieder geval zou zonder sponsoring de verbouwing niet op deze wijze hebben kunnen plaats vinden”. Kritiek op het feit dat bij voorbeeld een Fritz Lang-retrospectief nu vertoond wordt in een zaal 'met een platvloerse naam' wijst Blotkamp van de hand. Ook in schouwburgen, concertzalen en musea is de vernoeming van zalen of paviljoens naar sponsors niet ongebruikelijk. Grolsch is een belangrijke sponsor in de filmwereld en levert onder meer bijdragen aan speelfilmprodukties en festivals. Het VSB Fonds ondersteunde eerder onder meer de restauratie van het orgel in het Amsterdamse Concertgebouw, van de Portugees-Israelitische Synagoge in Amsterdam, het Museum voor Naeve Kunst en de St. Laurenskerk in Rotterdam. De European Academy for Film and Television is een in november 1990 in Brussel opgerichte organisatie van Europese filmmakers, losjes gemodelleerd naar de Amerikaanse Academy of Motion Picture Arts and Sciences. In tegenstelling tot de enkele jaren eerder opgerichte European Cinema Society in Berlijn stelt de Brusselse Academy zich niet ten doel filmprijzen uit te reiken, maar om waar mogelijk de hand te reiken aan projecten die bij voorbeeld het historische en culturele erfgoed van de Europese film willen veilig stellen. De verbouwing van het Nederlands Filmmuseum is een van de eerste aldus ondersteunde initiatieven. Volgens de permanente secretaris van de Academy, de Belg Dimitri Balachoff, beschikt zijn instelling zelf over een klein budget, maar kunnen desgewenst uit verschillende bronnen fondsen aangesproken worden. De belangrijkste daarvan tot nu toe is S.W.I.F.T., een Brussels bedrijf dat het internationale betalingsverkeer tussen banken regelt, onder directie van de Nederlander Bessel Kok. Eerder sponsorde Kok al verschillende initiatieven in de schaakwereld, waaronder de oprichting van een nieuwe Grootmeestersfederatie en enkele rijk gedoteerde toernooien, zoals de komende kandidatenmatches voor de wereldtitel. De European Academy staat onder voorzitterschap van de Zwitser Freddy Buache, conservator van de cinematheek te Lausanne. Het bestuur is samengesteld uit filmmakers, onder wie uit Nederland Fons Rademakers en Wim Verstappen. Inmiddels voert Balachoff met meer Nederlandse filminstellingen besprekingen over sponsoring. De verbouwing van het Vondelparkpaviljoen wordt uitgevoerd naar een ontwerp van architect Joop van Stigt, die eerder de Vondelkerk en de Westerkerk in de hoofdstad restaureerde. Naast twee bioscoopzalen en een kleinere viewingruimte voorziet de verbouwing in het herstel van de zogenaamde 'Groene Zaal' als vergaderruimte en het uitbreiden van de tentoonstellingsruimte met een zaal, die vooral geschikt is voor het exposeren van affiches. Ook de kantoorverdiepingen van het museum zijn geheel vernieuwd. Vanaf 1 oktober verlaat het Nederlands Filmmuseum zijn tijdelijke onderkomen in het Kriteriontheater en worden de beide nieuwe filmzalen met een feestweek geopend.