D66 boos na uitspraken minister over asielzoekers

DEN HAAG, 26 JUNI. D66 is “verontwaardigd, teleurgesteld en erg boos” over uitspraken van minister Andriessen (economische zaken) over asielzoekers.

In een vraaggesprek met blad Management Team zegt Andriessen dat de werkzaamheden van asielzoekers beperkt blijven “tot de meest eenvoudige dingen”. Het D66-Kamerlid Groenman wil dat minister Andriessen zijn uitspraken morgen nader toelicht. “Met zijn uitspraken bevestigt de minister van economische zaken de vooroordelen die er in Nederland zijn jegens assielzoekers”, aldus Groenman. In het vraaggesprek over onder meer het minimumloon zegt Andriessen dat “het peil van het dienstbetoon in ons land wel tot een uiterste minimum is uitgekleed door de hoogte van de minimumlonen”. En: “Neem de asielzoekers. Prima dat zij hier zijn, maar je kunt toch niet echt van hen verlangen dat ze allemaal doorstromen naar het hoger onderwijs. Ze zijn in feite alleen maar tot de meest eenvoudige dingen in staat. Moet je ze dan met het minimumloon belonen? In het buitenland denkt men daar in ieder geval heel anders over. Maar ja, hier in Nederland is dat minimumloon nu eenmaal een heilig huisje.” Al eerder heeft Andriessen “controversiele uitspraken” gedaan over het minimumloon, meent Groenman. Eind april pleitte de minister van economische zaken in een vraaggesprek met het dagblad Trouw voor een verlaging van het minimumloon, desnoods tot beneden het niveau van een bijstanduitkering. In een door Groen Links aangevraagd spoeddebat zei minster-president Lubbers daarover: “Dit vraaggesprek had zo niet gegeven mogen worden. Dat heb ik hem laten weten.” Volgens Lubbers had Andriessen ten oprechte de indruk gewekt dat het kabinet het minimumloon fors wil verlagen. Andriessen reageerde toen laconiek. “Ik heb kennelijk voor mijn beurt gesproken. Mijn voorstellen gaan sommigen kennelijk blijkbaar te ver.”