CDA en PvdA eens over plan Simons voor ziektekosten

DEN HAAG, 26 JUNI. CDA en PvdA hebben omstreeks het middaguur een compromis bereikt over de basisverzekering tegen ziektekosten. De PvdA heeft moeten voldoen aan twee eisen van het CDA: de verzekerde krijgt meer eigen risico en de Tweede Kamer behoudt greep op de nog te nemen stappen op weg naar de basisverzekering. In ruil daarvoor rekent de PvdA erop dat het CDA de eerstvolgende stap niet onnodig zal vertragen.

Het CDA accepteerde de handreiking die staatssecretaris Simons (volksgezondheid) vorige week deed om per medische voorziening binnen het basispakket een eigen risico te nemen. Aanvankelijk was het alleen mogelijk in de toekomstige basisverzekering een eigen risico voor het gehele pakket te nemen, in ruil voor een lagere ziektekostenpremie. Welke vormen van medische zorg voor een eigen risico in aanmerking komen, zal door Simons en Tweede Kamer in gezamenlijk overleg worden uitgewerkt. De PvdA-fractie is akkoord gegaan met een zogenaamde 'zware voorhangprocedure' voor overhevelingen van delen van het verstrekkingenpakket van het ziekenfonds en de particuliere verzekering naar de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Daarmee behoudt de Tweede Kamer de mogelijkheid overhevelingen bij wet te regelen. In plaats van een vijfde deel van de Kamer is er dan voor een wettelijke regeling een Kamermeerderheid nodig. De coalitiepartners en bewindslieden van beide partijen voerden gisteren en vanochtend koortsachtig overleg om een compromis te bereiken over het vervolg van de omvangrijke veranderingen in het stelsel van ziektekostenverzekeringen. Doordat het CDA vasthield aan zijn eisen de verzekerde een grotere eigen verantwoordelijkheid te geven en invloed te behouden bij verdere stappen op weg naar een basisverzekering, was een impasse ontstaan.

Compromis plan-Simons

CDA-fractieleider Brinkman heeft vice-premier Kok en premier Lubbers de afgelopen dagen te verstaan gegeven dat het CDA niet van standpunt zou veranderen. Beide bewindslieden steunen staatssecretaris Simons in zijn voornemen om tempo in de stelselwijziging te houden en willen de operatie op het conto van dit kabinet schrijven. Het debat over de stelselwijziging zou vanochtend vroeg zijn derde week ingaan, maar werd uitgesteld tot later op de dag omdat PvdA en CDA nog niet tot een akkoord waren gekomen. Het feit dat dit de laatste week is voor het zomerreces zette met name staatssecretaris Simons (volksgezondheid) onder zware druk. Als beide partijen geen compromis hadden bereikt, zou een vertraging van ten minste een jaar zijn ontstaan in de stelselwijziging, die het kabinet in 1995 met de vorming van de basisverzekering tegen ziektekosten wil voltooien. Simons vond dat onaanvaardbaar. Het debat over de stelselwijziging kan vandaag worden afgerond. Het Tweede-Kamerlid Van Otterloo (PvdA) is blij “dat er weer schot in de zaak zit”. Zijn CDA-collega Lansink constateert “dat er al met al een redelijk beeld uit is gekomen”.