Banktransacties en eigendom PDS in handen van Treuhand

BERLIJN, 26 JUNI. De PDS, de opvolger van de communistische partij in de DDR, moet alle 768 gebouwen en terreinen in haar bezit onder curatele stellen van de Treuhand. Dit instituut, dat ressorteert onder het ministerie van financien in Bonn en is belast met de sanering en privatisering van de voormalig Oostduitse staatsbedrijven, krijgt bovendien de controle over alle bancaire transacties van de partij.

Een woordvoerder van de PDS noemde de beslissing gisteren een “quasi-onteigening” van de partij. Hij liet tevens weten de stappen van de Treuhandanstalt door een rechter te laten onderzoeken. Volgens de partij is in de laatste maanden van het bestaan van de DDR wettelijk geregeld dat de PDS twintig procent van haar bezittingen zou mogen behouden. Een federale commissie die de kwestie heeft bekeken, bestrijdt deze visie. Overigens kon noch de Treuhandanstalt noch de PDS een indicatie geven wat de waarde is van de nu geconfisceerde bezittingen. Binnen de PDS zijn inmiddels stemmen opgegegaan die beweren dat de actie van de Treuhandanstalt een onderdeel is van een plan van de Duitse regering om de PDS te runeren. De Treuhand zelf spreekt van een rechtmatige bslissing die plundering van de fondsen moet voorkomen en de controle op de bezittingen van de voormalige communisten moet versterken. Een zegsman van het instituut zei daarnaast dat het geen onteigening is. “Wanneer blijkt dat de bezittingen legaal zijn verworven, worden ze terugegeven.” Partijvoorzitter Gregor Gysi heeft afgelopen zondag op een partijcongres gezegd dat hij overweegt op te stappen als de teloorgang van zijn politieke organisatie zich verder zal voortzetten. De voormalige communisten hebben sinds oktober 1989 negentig procent van de aanhang van 2,4 miljoen leden verloren. De partij telt 600 leden in het westen van de Bondsrepubliek. (Reuter, AFP)