Amerikaanse economie vertoont tekens herstel

WASHINGTON, 26 JUNI. Een scherpe stijging van de orders voor duurzame goederen, meer activiteit op de woningmarkt en een toename van het consumentenvertrouwen, drie factoren die bevestigen dat de Amerikaanse economie zich herstelt.

Uit gisteren gepubliceerde cijfers van het ministerie van handel blijkt dat de orderontvangst voor duurzame goederen in mei met 3,8 procent is gestegen ten opzichte van april. Toen was sprake van een 3,6 procent groei, 0,6 punt meer dan eerst was aangenomen. De stijging in mei is de hoogste sinds maart 1990. De orders bleven niettemin nog 6,1 procent onder het niveau van mei vorig jaar. In totaal ontvingen de producenten van duurzame goederen in mei voor 120,5 miljard dollar aan opdrachten. Dit niveau kwam overeen met wat alleen de meest optimistische analysten eerder voorspelden. De toeneming deed zich voor in alle industriele sectoren, behalve bij de elektronica en elektrische apparaten. De opleving voltrok zich vooral in sector transportmiddelen waar voor het eerst sinds december 1990 weer sprake was van een stijging van de orders. Vooral de orders voor vliegtuigen en auto's namen flink toe. In april namen de orders voor de transportmiddelen nog met 4,5 procent af. Bij de kapitaalgoederen stegen de niet-militaire opdrachten met 4,2 procent tegenover een herziene daling van 10 procent in april. Eerder had het departement hiervoor een vermindering met 10,3 procent berekend. Volgens Alan Greenspan, de voorzitter van de Fed, de Amerikaanse centrale bank, zijn het juist de goede prestaties binnen de kapitaalgoederensector die voor krachtig en langdurig herstel van de economie in de VS kunnen zorgen. Het geleidelijke herstel op de woningmarkt zette voor de vierde achtereenvolgende maand door. De verkoop van bestaande gezinswoningen steeg in mei tot het hoogste niveau in achttien maanden. Op jaarbasis bedroeg de stijging zes procent. Het consumentenvertrouwen nam in juni licht toe, nadat het in april en mei nog was gedaald. De vertrouwensindex steeg tot 78 vergeleken met 76,4 in mei. (AP, Reuter)