Afval in Friese duwbakken gaat naar VAM in Drenthe

DRACHTEN, 26 JUNI. De twee duwbakken bij Burgum en Harlingen waar het Friese huishoudelijk afval tijdelijk werd opgeslagen verdwijnen mogelijk al deze week, maar in elk geval volgende week. Het afval gaat met vrachtwagens naar de VAM in Drenthe.

Het OLAF (Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Friesland), de VAM (Vuil Afvoer Maatschappij) en de provinciebesturen van Groningen, Drenthe, Overijssel en Friesland zijn het toch met elkaar eens geworden. De 36.000 ton Fries afval kan naar de drie buurprovincies tot de opening van de Friese vuilstort Weperpolder in oktober dit jaar. Het OLAF, dat eerst weinig voelde voor de verplichting een contract te tekenen voor de levering van 100.000 ton Fries afval aan de te openen GAVI in Wijster vanaf 1998, heeft de intentie uitgesproken dat er uiterlijk 15 september met de VAM hierover een overeenkomst ligt. Daarin zal onder andere de prijs voor het afval worden vastgelegd. In de komende tijd zal daarover worden onderhandeld. OLAF-voorzitter L. Westerhof ontkende dat het OLAF door de bocht was gegaan. “Wij hebben altijd gezegd dat een contract zeer wel bespreekbaar was. Nu de gesprekken op gang zijn gekomen blijkt dat er ruimte wordt geboden.” Uiterlijk 1 juni 1992 moet er een definitieve afvalverwerkingsovereenkomst liggen tussen OLAF en VAM. Afgelopen donderdag kwamen VAM, OLAF en de vier milieugedeputeerden tot elkaar en werd er volgens de Groningse gedeputeerde J. van Dijk “in alle openheid geprobeerd uit de impasse te komen”. Hierbij lijkt de afvalproblematiek definitief geregeld. De afgelopen drie weken leken de partijen nauwelijks toe te willen geven. De afvalproblemen van Friesland werden op 1 juni nijpend. Toen bleek het 'Drentse' deel van 90.000 ton Fries afval te zijn bereikt. Friesland had op dat moment geen verwerkingsmogelijkheden: de nieuwe stort De Dolten in Skarsterlan was nog lang niet gereed, de oude Weperpolder in Ooststellingwerf was vorig jaar al gesloten en de AVI in Leeuwarden ging vorig jaar juni dicht, wegens een te hoge uitstoot van dioxine. Drenthe, Groningen en Overijssel schoten Friesland te hulp. Er zou 36.000 ton Fries afval kunnen worden verwerkt op voorwaarde dat de oude stort Weperpolder op 1 oktober zou worden heropend en dat het OLAF uiterlijk 28 juni een contract zou sluiten met de VAM voor de levering van 100.000 ton Fries afval vanaf 1998. Het OLAF ging morrend akkoord met de eerste voorwaarde, maar wilde zich niet vastleggen op de tweede voorwaarde die als een 'dictaat' werd opgevat. Het OLAF wilde namelijk zijn eigen vuilverbrander in Leeuwarden heropenen. Het huisvuil werd vervolgens, tegen de wil van de provincie die de voorkeur gaf aan een tijdelijke opslag op de stortplaats voor bedrijfsafval Schenkenschans in Leeuwarden, opgeslagen in twee duwbakken van elk 1.500 ton. De inspectie voor de milieuhygiene had hiertegen ernstige bezwaren. Opslag in containers op de Schenkenschans achtte het OLAF niet wenselijk, omdat die konden gaan lekken. GS van Friesland dreigden vervolgens met sancties. Het OLAF werkte ondertussen aan een versnelde heropening van de Weperpolder, die niet per 1 oktober, maar wellicht al volgende maand kon worden geopend. Hiermee was de Friese milieugedeputeerde Steijvers het niet eens omdat het OLAF hem had verzekerd dat de Weperpolder niet eerder dan 1 oktober kon worden heropend. Juist daarom had hij hulp gezocht bij zijn noordelijke collega's. De gemeente Ooststellingwerf voelde echter weinig voor een snellere heropening van de Weperpolder. De stort zou immers al voor de derde keer worden opengesteld en het had de nodige hoofdbrekens gekost dat uit te leggen aan de bevolking. De Drentse milieugedeputeerde M. Kool verklaarde gisteren dat wat haar betreft de AVI in Leeuwarden niet meer open hoeft, omdat er straks twee vuilverbranders zijn, in Wijster en in het Overijsselse Boeldershoek. OLAF-voorzitter Westerhof wilde niet reageren op die uitlating. Het OLAF wil de AVI Leeuwarden zo snel mogelijk heropenen. Op dit moment wordt daarvoor een milieu-effect-rapportage opgesteld. Heropening kost het OLAF 40 miljoen gulden door de aanschaf van een rookgasreiniger. Verbranden in Leeuwarden zou aanmerkelijk goedkoper zijn dan in de te openen GAVI in Wijster. Onduidelijk is of het OLAF vasthoudt aan heropening van de AVI of dat het de AVI-procedure zal schorsen.

    • Karin de Mik