Zieke ambtenaar voortaan al na een dag gecontroleerd

DEN HAAG, 25 JUNI. Ambtenaren die zich ziek melden krijgen voortaan al na een dag een controleur op bezoek. De maatregel is maakt deel uit van een plan van het ministerie van binnenlandse zaken om het ziekteverzuim bij de rijksoverheid terug te dringen.

Een aantal departementen, zoals binnenlandse zan, algemene zaken en justitie, hebben interesse voor de proef die op 1 september van start gaat. De controle moet worden verricht door nog op te richten bedrijfsgezondheidsteams. Bij elk van de departementen zal zo'n team worden gestationeerd, dat bestaat uit artsen, arbeidsdeskundigen en de controleurs die bij de mensen thuis gaan kijken. Behalve een controlerende taak krijgen de teams ook de opdracht met de directeurs te onderhanden. Als de arbeidsomstandigheden en de verhoudingen op het werk ziekteverzuim veroorzaken overleggen ze met de directie wat daaraan kan worden gedaan en wat er moet veranderen.

De overheid wil over de periode 1992-94 620 miljoen gulden besparen door het terugdringen van het ziekteverzuim met 1,5 procent. Om dit streefcijfer te halen legt het kabinet de bezuiniging dwingend op. De budgetten voor bijvoorbeeld onderwijsinstellingen en ziekenhuizen orden gekort met een bedrag dat gelijk staat aan het te verminderen verzuim.