Vakcentrales tegen lagere WAO jongeren

DEN HAAG, 25 JUNI. De vakcentrales FNV en CNV keren zich tegen het voorstel van de Kroonleden in de Sociaal Economische Raad (SER) om de WAO-uitkering voor jongere arbeidsongeschikten drastisch te verlagen. “Onbespreekbaar” noemt de vakbeweging het plan dat de Kroonleden gisteren opperden om de uitkering voor mensen die voor hun 35-ste verjaardag arbeidsongeschikt worden met tien procent te verlagen van 70 naar 60 procent van het laatstverdiende loon. Oudere werknemers die arbeidsongeschikt worden zouden een hogere uitkering moeten krijgen. Voor elk jaar dat ze ouder zijn dan 35 zou er een half procent bij moeten komen, met een maximum van 70 procent voor mensen van 55 jaar en ouder.

“Tot nu toe hebben we in de SER gepat over het terugdringen van het aantal arbeidsongeschikten. Nu komt men opeens met voorstellen over ingrijpen in de hoogte van de uitkeringen. Daar willen we niet eens over praten”, aldus een woordvoerster van de FNV. In de commissievergadering van de SER van vandaag eiste de vakbondsdelegatie dat het plan onmiddellijk zou worden ingetrokken.

In de SER worden maatregelen besproken om het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid drastisch te beperken. Het kabinet wil voor 1994 een bedrag van 3,8 mil(Jjard besparen. De werknemersvertegenwoordigers in de SER staan op het standpunt dat ingrijpen in de hoogte van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 'principieel onbespreekbaar' is.

Over het voorstel van de Kroonleden om het begrip 'passende arbeid' in de WAO af te schaffen, waardoor een arbeidsongeschikte gedwongen kan worden om lager gekwalificeerd werk te accepteren, wordt op dit moment nog gediscussieerd. Het standpunt van de FNV is t dit voorstel niet bij voorbaat van tafel moet. Maar eerst moeten er harde afspraken komen over de rechtsbescherming van WAO-ers. Pas dan wil de vakcentrale bekijken of er over gesproken kan worden over het begrip 'passende arbeid'.