Twee directeuren weg bij Internatio-Muller

ROTTERDAM, 25 JUNI. Bij de automatiseringsdivisie KH-Electronics van het Rotterdamse concern Internatio-Muller verdwijnen nog twee directeren, adjunct-directeur A. van Tilburg en J. Beltman, directeur van KH Electronics in Belgie. Eerder dit jaar werd divisie-directeur J. Vlek door Internatio ontslagen na een conflict over een verzelfstandigingsvoorstel dat Vlek aan de top van Internatio had voorgelegd.

Volgens de secretaris van de raad van bestuur van Internatio mr P.C.J.

van der Slikke gaat Van Tilburg weg “vanwege verschil van inzicht over het te voeren beleid”. Internatio en Van Tilburg hebben over de beeindiging van het dienstverband een regeling getroffen, aldus Van der Slikke. Verder wildevan der Slikke hier geen mededelingen over doen. Van Tilburg was vanmorgen niet bereikbaar voor commentaar.

Beltman is door Internatio ontslagen “omdat hij slecht functioneerde”, de resultaten in Belgie zouden ver onder de verwachtingen zijn gebleven. Van der Slikke ontkent dat dit ontslag iets heeft te maken met de mogelijke verkoop van een drietal automatiseringsdochters aan Getronics.

Internatio heeft in principe overeenstemming met het Amsterdamse automatiseringsbedrijf over de verkoop van Koning en Hartman in Delft, Argo Datelcom in Maarssen en Datelcare in Zeist. Maar het wachten is nog op een advies van de ondernemingsraden van de drie bedrijven. Die hebben zich aanvankelijk tegen verkoop aan Getronics uitgelaten. Zij hebben zich samen met het managementteam van KH Electronics op het standpunt gesteld dat verzelfstandiging voor de continuteit van hun bedrijven het beste zou zin. Dit vormde de directe aanleiding voor het ontslag van Vlek die daartoe buiten medeweten van Internatio met steun van het personeel een plan had beraamd. Vlek vocht zijn ontslag in kort geding aan. Hij kreeg deels gelijk. De voorafgaande schorsing mocht gehandhaafd blijven, het ontslag was nietig omdat IM had verzuimd aan een aantal vormvereisten te voldoen. Dit heeft IM inmiddels rechtgezet.

Internatio wordt op het ogenblik belaagd door First Pacific dat een belang heeft van 43,2 pro(J)cent in het het Rotterdamse bedrijf.

Tegelijk probeert Internatio zich terug te trekken op twee kernactiviteiten, handel en installatietechniek. First Pacific wil dat Internatio fuseert met het handelshuis Hagemeyer, waarin het ook een belang heeft van 60 a 70 procent. ABN Amro onderzoekt op het ogenblijk de wenselijkheid van zo'n fusie.