Regering Cambodja aanvaardt vredesmacht

PATTAYA, 25 JUNI. Cambodjaanse premier Hun Sen heeft vandaag ingestemd met toezicht door een vredesmacht van de Verenigde Naties op een bestand tussen zijn troepen en de drie guerrillalegers. Aanvankelijk leek het er op dat Hun Sen het vredesplan van de VN, dat een einde moet maken aan ruim dertien jaar burgeroorlog in Cambodja, alsnog zou verwerpen, maar vanmorgen zei de premier: “Ik ben bereid een team van de VN toe te la)ten.”

Over de grootte van het VN-leger zijn de partijen het nog niet eens.

De Rode Khmer had gisteren een macht van 700 man voorgesteld. De Cambodjaanse minister van defensie Tea Banh zei vandaag dat zijn regering “een beperkt aantal VN-militairen” wil toelaten. Phnom Penh is voorstander van een 'monitoring' in twee fasen: een klein team van de VN zou de Cambodjanen eerst in technische zin moeten assisteren bij de naleving van de wapenstilstand; in tweede instantie zou een groter team gestuurd mogen wden. Hun Sen zei vandaag dat hij in grote lijnen met het vredesplan van de VN, dat verder onder andere het houden van vrije verkiezingen inhoudt, akkoord gaat.

Gisteren waren Phnom Penh en de verzetscoalitie, waarin de Rode Khmer, de factie Sihanouk en de nationalisten samenwerken, een staakt-het-vuren en een verbod op de invoer van wapens overeengekomen.

Volgens diplomaten heeft in de gelederen van de maostische Rode Khmer, de sterkste van de drie groepergen, druk intern beraad plaats over de te volgen strategie. “Er zijn enkele verschillen van mening”, gaf een woordvoerder van Rode Khmer-leider Khieu Samphan toe, maar hij zei niet welke.

De voormalige heersers over Cambodja (1975-1979) waren steeds uitgesproken voorstanders van een wapenstilstand, maar lijken, nu het eenmaal zover is, weer te twijfelen. Sommige waarnemers menen dat eerst Pol Pot moet worden geraadpleegd. Pol Pot, onder wiens bewind destijds meer dan een miljoen Cambodjanen om het levekwamen, is in naam geen leider meer van de Rode Khmer, maar achter de schermen - hij verblijft mogelijk ergens in de jungle van West-Cambodja - zou hij nog veel macht hebben.

Prins Norodom Sihanouk, de beoogde voorzitter van de Hoge Nationale Raad, een voorgestelde overgangsregering in Cambodja zei te verwachten dat de vrede nog lang niet is gesloten in zijn vroegere koninkrijk en dat er nog harde onderhandelingen zullen moeten worden gevoerd. Met name het ontwapenen van ler en guerrillastrijders is een teer punt, waarover de partijen het nog niet eens zijn. (AP, Reuter, UPI)