PvdA wil gemeente geld laten beheren voor basisscholen

DEN HAAG, 25 JUNI. De PvdA-fractie in de Tweede Kamer wil laten onderzoeken of de gemeenten in plaats van het rijk de subsidies voor het basisonderwijs kunnen gaan beheren. Om dat mogelijk te maken wil de PvdA ook laten nagaan of de zogeheten 'overschrijdingsregeling' kan worden afgeschaft. Volgens deze regeling moeten gemeenten evenveel geld uitgeven aan bijzondere scholen als aan openbare.

De suggesties van de PvdA komen op een moment dat staatssecretaris Wallage (onderwijs) probeert een einde te maken aan de overschrijdingen bij de subsidies voor het basisonderwijs. Sinds de invoering van een nieuw subsidie-systeem in 1985 heeft dit 'Londo-systeem' voor enkele honderden miljoenen aan overschrijdingen gezorgd.

Wallage wil hier een eind aan maken door de vele criteria op grond waarvan de scholen hun geld krijgen voor materiaal, verwarming en dergelijke, drastisch te beperken. PvdA-woordvoerder D. de Cloe meent echter dat een dergelijke vereenvoudiging hand in hand moet gaan met een decentralisatie van het Londo-systeem naar de gementen. Omdat die dichter bij de scholen staan, zijn die beter in staat te beoordelen wat het onderwijs precies nodig heeft. Zo worden gedetailleerde criteria overbodig, aldus De Cloe.

De overheveling van het beheer van 1,3 miljard gulden aan subsidies naar de gemeenten zou volgen op 1,8 miljard aan huisvestingsgelden voor basis- en voortgezet onderwijs die het kabinet mogelijk wil onderbrengen bij de gemeenten. Dit voorstel wordt nog bestudeerd.

De overschrijdingsregeling zou moeten worden afgeschaft om de bereidheid van de gemeenten mee te werken aan de decentralisatie van het Londo-stelsel te vergroten. De regeling “werkt verstarring en verspilling in de hand”, aldus De Cloe. Met het afschaffen van de regeling zou een oude wens van de PvdA in vervulling gaan. In de begroting voor 1991 heeft minister Ritzen al voorgesteld de overschrijdingsregeling te beperken, maar dat is tot op heden niet gebeurd.

CDA-woordvoerder Frissen zegt in een reactie “het principe van de overschrijdingsregeling overeind te willen houden”. Wel wil hij meewerken aan een onderzoek naar de financiele beheersbaarheid ervan.

Dat zou zich echter vooral moeten richten op de “honderden miljoenen die nu te veel aan het openbaar onderwijs worden uitgegeven”, aldus Frissen.