Partijleider Vietnam is tegen democratie

HANOI, 25 JUNI. De Vietnamese partijleider Nguyen Van Linh heeft gisteren op de eerste dag van het Zevende Congres van de Dang Cong san Viet-Nam (de Communistische Partij van Vietnam) mocratische hervormingen van de hand gewezen. “In de huidige toestand van ons land, is het niet objectief noodzakelijk een politiek mechanisme van pluralisme en een meer-partijenstelsel op te zetten”, aldus Van Linh.

Hij erkende dat het socialisme in de wereld “onder grote en ongeevenaarde druk” is komen te staan, maar voor Vietnam mag dit geen consequenties hebben, “want haastige politieke veranderinge zullen resulteren in politieke instabiliteit”. Van Linh (75) zal naar verwachting aan het slot van het vierdaags congres aftreden. Ook de minister van buitenlandse zaken Nguyen Co Thach zal vermoedelijk het veld ruimen.

Van Linh verdedigde het economisch beleid van het bewind, waarvan, zo zei hij, “de juistheid” was gebleken. Op het Zevende Congres zullen de politieke en economische lijnen en het buitenlands beleid voor de komende vijf jaar worden bepaald. In 1986 begonnen de Vietnamese communisten met economische hervormingen, 'doi moi' genoemd, waarin een grotere rol voor prive-ondernemingen is weggelegd. Het land is er sindsdien op vooruitgegaan, maar blijft nog altijd een van de armste naties ter wereld.

Het isolement van het Vietnamese bewind is groter dan ooit. Woonden op het vorige congres in 1986 nog 36 delegaties, waaronder die uit alle toen nogocialistische landen van Oost-Europa, de bijeenkomst bij, ditmaal zijn er slechts vier buitenlandse delegaties: uit de Sovjet-Unie, Cuba, Laos en Cambodja.

Afgevaardigden lanceerden felle aanvallen op “vijanden van het socialisme” die in hun ogen Vietnam kapot willen maken. Het royement van kolonel Bui Tin, een communistische oorlogsheld die zijn sporen verdiende in de oorlog tegen de Amerikanen, werd door de partij bevestigd. Bui Tin had drie maanden geleden opgeroepen tot demoratische hervormingen.

Vanuit de Verenigde Staten werden de afgelopen weken, door Vietnamese ballingen, campagnes gelanceerd voor het omverwerpen van het communistische bewind in Hanoi. De Vietnamese communisten menen dat de ballingen zijn genspireerd door de omwentelingen in Oost-Europa, maar hebben gewaarschuwd dat van dergelijke veranderingen in Vietnam geen sprake zal zijn.

(AFP, AP, Reuter)