Op basis 'keiharde cijfers'; PvdA bereid tot eerder besluit over koppeling

DEN HAAG, 25 JUNI. De PvdA-fractie is bereid deze zomer al een beslissing te nemen over de vraag of de uitkeringen volgend jaar gelijk op moeten gaan met de lonen.

Dat bleek gisteren bij de behandeling van de nieuwe koppelinswet in de Tweede Kamer.

De CDA-fractie heeft zich steeds op het standpunt gesteld dat in de zomermaanden een besluit moet worden genomen over de koppeling. En in een vraaggesprek met met partijblad CD-Actueel zei minister-president Lubbers dat “Het ijkpunt de begroting voor 1992 is”.

Bij de behandeling van de nieuwe koppelingswet benadrukte PvdA-woordvoerder Van Zijl dat het kabinet “met keiharde cijfers moet komen”,wil zijn fractie deze zomer al een beslissing nemen om te ontkoppelen.

De nieuwe wet kent twee criteria om te ontkoppelen: een te forse loonstijging en een verslechtering van de verhouding tussen het aantal werkenden (actieven) en het aantal mensen dat een uitkering krijgt (niet-actieven). Het kabinet hoeft niet te koppelen als er op honderd actieven meer dan 86 inactieven komen.

Van Zijl: “Als het verhoudingsgetal fors oploopt en het kabinet heeft alles uit de kast gehaald om het tij te keren, zonder het gewenste resultaat. Dan lijk een ontkoppeling onafwendbaar.” Het kabinet moet dan wel “aanvullende maatregelen” nemen om een “gelijkwaardige inkomensverdeling” te realiseren. De hogere inkomens moeten dan een offer brengen ten gunste van de lagere inkomens, meent Van Zijl.

D66-woordvoerster Groenman vindt dat het kabinet en de regeringspartijen met de discussie over al dan niet te koppelen weinig vertrouwen heeft in het beleid. “Laten we eerst de effecten afwachten van de maatregelen die het kabinet neemt om het aantal arbeidsongeschikten en zieke werknemers terug te dringen”, aldus Groenman. Het kabinet zou met ingang van 1 januari 1992 moeten koppelen op grond van de nieuwe wet.

VVD-woordvoerder Linschoten toonde zich in het debat de principiele tegenstander van de koppeling. Het leidt tot veel negatieve maatregelen die vooral de laagste inkomens treffen. Het minimumloon stijgt waardoor “er banen worden vernietigd; met name voor mensen met de laagste inkomens”, aldus Linschoten.

Aanstaande donderdag - de laatste dag voor het zomerreces - antwoorden minister De Vries en staatssecretaris Ter Veld (beiden van sociale zaken) op vragen van de Kamer en wordt er over de nieuwe wet gestemd.